Hösten
Kursnamn Käyttäytymismuutoksella kohti kestävämpää yhteiskuntaa (YAMK)
Kursdatum 09.09.2024 - 13.10.2024
Yrkeshögskolan Laurea-ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch HUBBEN för alla
Lärare Markus Kanerva
Email
För öppna YH studenter Nej
Nivå Högre YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 20.05.2024 - 16.06.2024
Kursförverkligande
Anmälning
Anmälningsinformation

Käyttäytymismuutoksella kohti kestävämpää yhteiskuntaa (YAMK)

09.09.2024 - 13.10.2024

Beskrivning

Tällä opintojaksolla tutustut kestävämmän yhteiskunnan rakentamisen periaatteisiin systeemisestä ja käyttäytymistieteellisistä näkökulmista tarkasteltuna. Teknologian kehittyminen on isossa roolissa monien kestävyyshaasteiden ratkaisemisessa, mutta käyttäytymismuutoksella voitaisiin ratkaista näitä haasteita jo nyt. Lisäksi uudet teknologiset ratkaisut täytyy myös osata ottaa käyttöön. Opinnolla tarkastellaan kuinka kestävyys rakentuu eri tasoilla sekä kuinka systeemiajattelu voi auttaa haasteiden tarkastelussa. Kestävän kehityksen edistäminen edellyttää tapojen muuttamista, missä käyttäytymistieteellinen lähestymistapa voi olla avuksi. Käyttäytymismuutoksen perehdytään sekä yksilön että yhteiskunnan tasolla huomioiden myös muutosten systeeminen ulottuvuus.

Förkunskapskrav

Opinto on vaatimuksiltaan YAMK-tutkintoon johtavan koulutuksen tasoa.

Bedömningskriterier

Opintojakson kaikkien osasuoritusten pisteet lasketaan yhteen. Arvosanat määrittyvät seuraavasti:

 • 1 = 50 – 59 % pisteistä
 • 2 = 60 – 69 %
 • 3 = 70 – 79 %
 • 4 = 80 – 89 %
 • 5 = 90 – 100 %

Arbetsformer och schemaläggning

Opinto suoritetaan täysin itsenäisesti verkko-opintoina tehtäväpalautusten aikataulu huomioiden. Opinto edellyttää itseohjautuvuutta. Opinto ei sisällä yhteisiä tapaamisia eikä pari- tai ryhmätyöskentelyä. Opiskelet kokonaisuuden Canvasiin rakennetussa oppimisympäristössä, joka sisältää opiskelumateriaalin ja tehtävät. Tehtävistä annetaan henkilökohtaista palautetta opettajan toimesta.

Tehtävien palautuspäivät on aikataulutettu viikon välein, mutta niitä voi suorittaa nopeammin omaan tahtiin. Opintojakso alkaa 9.9.2024 ja viimeisen tehtävän palautus on 13.10.2024.

Info

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

  Hankonen, N.E., & Hardeman W. 2020. Developing Behavior Change Interventions, in M.S. Hagger , L.D. Cameron , K. Hamilton , N. Hankonen & T. Lintunen (eds) The handbook of behavior change, Cambridge Handbooks in Psychology , Cambridge University Press, 300-317
  Kaufman, S., Goodwin, D., Downes, J., & Slattery, P. Systems Thinking and Behaviour, in The Method Book. An in-depth guide on how to use the BehaviourWorks Method. BehaviorWorks Australia. (verkkolähde)
  Kaufman, S., Saeri, A., Raven, R., Malekpour, S. & Smith, L. 2021. Behaviour in sustainability transitions: A mixed methods literature review. Environmental Innovation and Societal Transitions 40, 586-608
  Linder, N., Giusti, M., Samuelsson, K. & Barthel, S. 2022. Pro-environmental habits: An underexplored research agenda in sustainability science. Ambio, 1-11.
  Michie, S., Van Stralen, M. M. & West, R. 2011. The behaviour change wheel: a new method for characterising and designing behaviour change interventions. Implementation science 6(1), 1-12.
  Newell, P., Daley, F., & Twena, M. 2021. Changing our ways? Behaviour change and the climate crisis. The report of the Cambridge Sustainability Commission on Scaling Behaviour Change, The Cambridge Sustainability Commission. (soveltuvin osin tehtäväpalautuksen aiheen rajaamiseksi)
  Kestävän kehityksen 17 tavoitetta -verkkosivusto.
  Sisäisen kehityksen tavoitteet (Inner Development Goals) -verkkosivusto.
  Lisäksi videoita, joihin linkit löytyvät Canvas-oppimisympäristöstä.

Mer information

 • Ilmoittaudu ensisijaisesti oman korkeakoulusi opiskelijan työpöydän/Pakin/Pepin kautta.
 • Jos oma AMK:si ei vielä ole mukana ristiinopiskelupalvelussa, ilmoittaudu erillisellä lomakkeella.
 • Lisätietoja Laureaan saapuvalle ristiinopiskelijalle.
 • Ilmoittautumiseen liittyvät kyselyt aina: avoinamk@laurea.fi. Opintojakson vastuuopettaja vastaa vain opintojen sisältöön liittyviin kysymyksiin.

Kotikorkeakoulusi on Centria, HAMK, Humak, Karelia, Lapin AMK, TAMK, Turku AMK, VAMK tai XAMK

 • Ilmoittaudu kotikorkeakoulusi opiskelijan työpöydän (esim. Pakki/Peppi) kautta.
 • Näet ilmoittautumisen tilan suoraan HOPSillasi.

Opiskelet muussa korkeakoulussa

 • Ilmoittaudu erillisellä ilmoittautumislomakkeella.
 • Anna henkilötunnuksesi oikeassa muodossa.
 • Käytä kotikorkeakoulusi opiskelijasähköpostiosoitetta. Ilmoittautumisia henkilökohtaisilla sähköpostiosoitteilla ei käsitellä.
 • Laita itsellesi muistiin, mille opintojaksolle olet ilmoittautunut.
 • Ilmoittautuminen on sitova. Jos olet estynyt osallistumasta, ole yhteydessä: avoinamk@laurea.fi

Anmälningsinformation

 • Ilmoittaudu ensisijaisesti oman korkeakoulusi opiskelijan työpöydän/Pakin/Pepin kautta.
 • Jos oma AMK:si ei vielä ole mukana ristiinopiskelupalvelussa, ilmoittaudu erillisellä lomakkeella.
 • Lisätietoja Laureaan saapuvalle ristiinopiskelijalle.
 • Ilmoittautumiseen liittyvät kyselyt aina: avoinamk@laurea.fi. Opintojakson vastuuopettaja vastaa vain opintojen sisältöön liittyviin kysymyksiin.

Kotikorkeakoulusi on Centria, HAMK, Humak, Karelia, Lapin AMK, TAMK, Turku AMK, VAMK tai XAMK

 • Ilmoittaudu kotikorkeakoulusi opiskelijan työpöydän (esim. Pakki/Peppi) kautta.
 • Näet ilmoittautumisen tilan suoraan HOPSillasi.

Opiskelet muussa korkeakoulussa

 • Ilmoittaudu erillisellä ilmoittautumislomakkeella.
 • Anna henkilötunnuksesi oikeassa muodossa.
 • Käytä kotikorkeakoulusi opiskelijasähköpostiosoitetta. Ilmoittautumisia henkilökohtaisilla sähköpostiosoitteilla ei käsitellä.
 • Laita itsellesi muistiin, mille opintojaksolle olet ilmoittautunut.
 • Ilmoittautuminen on sitova. Jos olet estynyt osallistumasta, ole yhteydessä: avoinamk@laurea.fi