Sommaren | Fullbokad
Kursnamn Kipu ja kivunhallinta
Kursdatum 03.06.2024 - 31.07.2024
Yrkeshögskolan Karelia ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Hälsa och välmående HUB
Lärare Noora Silvennoinen
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 11.03.2024 - 19.05.2024
Kursförverkligande
Anmälningsinformation

Kipu ja kivunhallinta

03.06.2024 - 31.07.2024

Beskrivning

Osaamistavoitteet

Osaat

  • Kohdata kipuasiakkaan terveydenhuollossa ja tunnistat vuorovaikutuksen merkityksen
  • Ohjata lääkkeettömiä kivunhallintakeinoja asiakkaille muun hoidon tukena
  • Kuvata perusteet kivun fysiologiasta, kivun aistimisesta ja kipuviestin välittymisen asiakkaille

Sisältö

  • Vuorovaikutuksen ja asiakkaan kohtaamisen merkitys kivunhoidossa
  • Lääkkeettömät kivunhoitohoitomenetelmät lääkehoidon ja muun tukena
  • Kivun määritelmä ja kipuviestin välittyminen
  • Biopsykososiaalinen viitekehys
  • Kivun kroonistuminen ja kroonisen kivun hoito

Bedömningskriterier

Arviointi

Suoritetut oppimistehtävät ja läpikäydyt materiaalit, hyväksytysti suoritettu verkkotentti (käsitteet).Verkossa suoritettava käsitetentti Hyväksytty-Hylätty.

Oppimistehtävät, jotka arvioidaan Hyväksytty- Täydennettävää. Saat palautteen tehtävistä verkkoalustalle.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arbetsformer och schemaläggning

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Opinnon laajuus 5 op = 135 h. Materiaalin tutustuminen ja itsenäinen opiskelu 76 h, oppimistehtävä 58 h, tentti 1 h.

Info

Oppimateriaali

Ammattilaisen kipukirja (Luomajoki ym. 2020, VK-kustannus)

Muu verkkomateriaali saatavissa kurssialustalla.

Anmälningsinformation

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.