Non-stop
Kursnamn Kotieläinten jalostus
Kursdatum 01.08.2024 - 31.07.2025
Yrkeshögskolan Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Naturbruk och miljö HUB
Lärare Teija Rönkä
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 01.08.2024 - 30.06.2025
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Kotieläinten jalostus

01.08.2024 - 31.07.2025

Beskrivning

Tavoitteet: Opiskelija tuntee tuotantoeläinten jalostustavoitteet. Opiskelija osaa selittää tämän hetkiset käytänteet pääosin nautojen ja sikojen jalostuksen osalta. Hän osaa tehdä yhteenvedon tilatason jalostussuunnittelun perusteista. Hän osaa arvioida laaditun jalostussuunnitelman vaikutuksia. Hän osaa selittää jalostustavoitteiden ja –käytänteiden merkityksen tuotannon ja sen kestävyyden kannalta.

Sisältö:

 • Perinnöllisyyden perusteet
 • jalostustavoitteet
 • tiedonkeruumenetelmät
 • jalostusarvojen ennustaminen
 • kotimaisten ja kansainvälisten jalostusarvojen tulkinta
 • eläinten valintakriteerit
 • paritus- ja lisäysmenetelmät
 • tilatason jalostussuunnittelu
 • lainsäädäntö
 • eettiset näkökohdat
 • jalostussuunnitelman vaikutusten arviointi ja seuranta

Förkunskapskrav

Perustiedot kotieläintuotannosta. Myös kotieläinjalostuksesta yleisesti kiinnostuneille; jalostustavoitteiden omaksuminen voi ilman tuotantoeläintaustaa vaatia hieman lisätöitä.

Bedömningskriterier

Numeroarviointi 1-5. nonstop-toteutus arvioidaan kuukauden lopussa opettajan vapaajaksot huomioiden.

Tyydyttävä 1-2: Opiskelija tuntee keskeisimmät jalostustavoitteet ja tavat saada tietoa jalostusvalintaa varten. Hän osaa tulkinta jalostusarvon ennusteita ja jalostussuunnitelmaa perustasolla.

Hyvä 3-4: Opiskelija tuntee jalostustavoitteet ja niiden merkityksen. Hän osaa tulkita jalostusarvon ennusteita monipuolisesti. Hän arvioida laaditun jalostussuunnitelman vaikutuksia tilatasolla.

Kiitettävä 5: Opiskelija osaa tulkita jalostusarvon ennusteita ja laadittua jalostussuunnitelmaa monipuolisesti. Hän osaa selittää eläinten jalostusvalinnan perusteet sekä laajempien jalostusohjelmien periaatteet.

Arbetsformer och schemaläggning

Monivalintatehtävät, itsenäisesti suoritettavat kirjoitustehtävät. Ei ryhmätöitä, mutta kirjoitustehtävät sisältävät tutustumista muiden opiskelijoiden töihin.

Info

Headset/ tietokoneen mikrofoni.

Mer information

Suorituksen laajuuden 3 tai 5 op voi valita kurssin suorituksen aikana.

Anmälningsinformation

Ilmoittautuminen avautuu 1.8.2024 klo 8.00. Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille sekä ammatillisten opettajakorkeakoulujen opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille.

Mikäli oma korkeakoulusi on mukana korkeakoulujen ristiinopiskelupalvelussa (RIPA), ilmoittaudu opintojaksolle oman korkeakoulusi Pepin/Pakin kautta. Mikäli oma korkeakoulusi ei ole vielä mukana korkeakoulujen ristiinopiskelupalvelussa, voit ilmoittautua erillisellä lomakkeella. Lomake löytyy tämän sivun yläosasta.

Avoimen AMK:n yksittäisiä opintojaksoja suorittaville opiskelijoille opintojakso on maksullinen (12€/opintopiste). Maksullisena opintojaksolle ilmoittautumiseen on oma ilmoittautumislomake.