Sommaren
Kursnamn Kriittisesti sairaan potilaan hoitotyö
Kursdatum 03.06.2024 - 31.07.2024
Yrkeshögskolan Karelia ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Hälsa och välmående HUB
Lärare Anu Kinnunen, Tanja Hirvonen
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 11.03.2024 - 19.05.2024
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Kriittisesti sairaan potilaan hoitotyö

03.06.2024 - 31.07.2024

Beskrivning

Osaamistavoitteet

 • Ymmärrät lainsäädäntöön, arvoihin ja eettisiin periaatteisiin perustuvia kriittisesti sairaan potilaan hoitotyön lähtökohtia
 • Ymmärrät kriittiseen sairastumiseen liittyviä patofysiologisia prosesseja
 • Ymmärrät kriittisesti sairaan potilaan hoitopolun
 • Tunnistat vakavia elintoimintojen häiriöitä
 • Ymmärrät moniammatillisen tiimin merkityksen teho- ja valvontahoitotyössä
 • Tiedät teho- ja valvontasairaanhoidossa käytettäviä laitteita

Sisältö

 • Kriittisesti sairastuneen potilaan hoitotyön lähtökohdat
 • Perusteho- ja valvontahoitotyö
 • Hengitysvajauspotilaan hoitotyö
 • Verenkiertovajauspotilaan hoitotyö
 • Tajunnanhäiriöiden hoitotyö

Bedömningskriterier

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arbetsformer och schemaläggning

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Verkko sisältä-opinto sisältää Moodlen sisällöt, verkkoluentoja ja välitestit. Opiskelijan keskimäärin 5 op = 135 h

Moodlen materiaali, sisältää ensihoitolääkärin verkkoluennot Claned-alustalla.

Anmälningsinformation

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.