Non-stop
Kursnamn Kulttuurihistoria
Kursdatum 15.08.2023 - 31.07.2024
Yrkeshögskolan Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Humanistisk och pedagogisk HUB, Språk och kommunikation HUB, Kultur HUB
Lärare Ari Haasio
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 07.08.2023 - 15.05.2024
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Kulttuurihistoria

15.08.2023 - 31.07.2024

Beskrivning

Kurssilla perehdytään kulttuurihistorian käännekohtiin niin kotimaisen kuin yleisen historian näkökulmasta. Kurssi kattaa aikakaudet antiikista nykypäivään ja sen aikana pohditaan kulttuurin olemusta, aatteiden ja kulttuurin välistä suhdetta, kulttuurin saavutuksia ja ominaispiirteitä eri aikakausina. Tavoitteena on, että kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää kulttuurissa vallitsevia syy-seuraussuhteita ja osaa hahmottaa kulttuurin muutoksen tunnusomaisia piirteitä eri aikakausina.

Förkunskapskrav

Ei ole

Bedömningskriterier

Arviointi 1-5.

  • Hylätty = Opiskelija ei ole tehnyt kaikkia tehtäviä tai opiskelija on saanut alle 50 % kurssin kokonaispistemäärästä.
  • 1 = Opiskelija hallitsee välttävästi perusasiat
  • 2 = Opiskelija kykenee hahmottamaan keskeiset kurssisisällöt
  • 3 = Opiskelija osoittaa hyvää ymmärrystä keskeisistä historian merkkipaaluista ja syy-seuraussuhteista
  • 4 = Opiskelija osaa analysoida eri tekijöiden kulttuurista painoarvoa ja syy-seuraussuhteita
  • 5 = Opiskelijalla on erinomaiset tiedot kurssin keskeisistä sisällöistä ja hänen osaamisensa on oivaltavaa. Historian syy-seuraussuhteiden oivaltaminen on monitasoista ja analyyttistä.

Arbetsformer och schemaläggning

Kurssin voi suorittaa non-stop -periaatteella. Ei tenttiä, verkkotehtävät ja essee. Ei läsnäoloa, itsenäinen työskentely verkossa.

Anmälningsinformation

Ilmoittautuminen sähköisellä lomakkeella avautuu 7.8.2023 klo 8.00. Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille sekä ammatillisten opettajakorkeakoulujen opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille. Linkki lomakkeelle löytyy tämän sivun yläosasta. Huom. SeAMKin omat opiskelijat ilmoittautuvat Peppi-järjestelmän kautta.

Avoimen AMK:n yksittäisiä opintojaksoja suorittaville opiskelijoille opintojakso on maksullinen (10€/opintopiste). Maksullisena opintojaksolle ilmoittautumiseen on oma ilmoittautumislomake, joka julkaistaan 7.8.2023 tämän sivun yläosassa.

The courses are free of charge for degree students at universities of applied sciences and for Open Studies’ path students. Also students from schools of professional teacher education and exchange students may select courses and complete the courses free of charge. The enrollment period begins on 7th August at 8 am. See Enroll button in the beginning of this page. Notice! The degree students of SeAMK sign up through Peppi (https://peppi.seamk.fi).