Hösten
Kursnamn Läheisväkivallan ennaltaehkäisy (nonstop)
Kursdatum 26.08.2024 - 31.12.2024
Yrkeshögskolan Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Hälsa och välmående HUB
Lärare Eija Kuisma
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 01.08.2024 - 31.10.2024
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Läheisväkivallan ennaltaehkäisy (nonstop)

26.08.2024 - 31.12.2024

Beskrivning

Tavoitteet:

  • Tiedät läheisväkivallan ilmiön ulottuvuudet ja saat valmiuksia puheeksi ottamiseen kohdatessasi asiakkaita ja perheitä
  • Tiedät valtakunnalliset suositukset ja ehdotukset sekä lainsäädännön läheisväkivallan ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi, sekä saat valmiudet soveltaa niitä omassa työssäsi huomioiden sukupuolen, tasa-arvon ja eriarvoisuuden näkökulmat.
  • Ymmärrät ennaltaehkäisevän työn merkityksen läheisväkivallan ehkäisemisessä ja saat valmiudet tukea asiakasta ja perhettä terveyttä edistäen.
  • Saat valmiudet käyttää voimavarakeskeistä neuvontaa ja ohjausta läheisväkivaltaa kohdanneiden asiakkaiden ja perheiden kanssa.

Sisältö:

  • Läheisväkivalta ilmiönä, sen muodot ja tunnistaminen
  • Puheeksi ottaminen ja voimavarakeskeinen neuvonta-/ohjauskeskustelu
  • Suositukset, ohjeistukset, lainsäädäntö ja palvelujärjestelmä
  • Turvataidot ja turvakeskustelu
  • Oma ammatillinen vastuu ja kehittyminen

Förkunskapskrav

Bedömningskriterier

Hyväksytty / Hylätty

Arbetsformer och schemaläggning

Opintojakso toteutuu 100 % verkossa, eikä opintojaksolla ole aikataulutettuja webinaareja.

Anmälningsinformation

Opintojaksolle otetaan mukaan 10 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Opintojaksolle voi ilmoittautua nonstop-periaatteella. Opintojakson voit suorittaa joustavasti ajalla 26.8.-31.12.2024. Ilmoittautuminen päättyy 31.10.2024.

Jos ammattikorkeakoulusi käyttää ristiinopiskelupalvelua (RIPA): Ilmoittaudu opintoihin oman ammattikorkeakoulusi ohjeiden mukaan.

Jos ammattikorkeakoulusi ei käytä ristiinopiskelupalvelua (RIPA): Ilmoittaudu yllä olevan ”Ilmoittaudu” -linkin kautta. Lisätietoja Jamkin Vierailevan opiskelijan sivulta.