Sommaren | Fullbokad
Kursnamn Lasten ja nuorten hoitotyö
Kursdatum 08.05.2023 - 30.07.2023
Yrkeshögskolan Hämeen ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Hälsa och välmående HUB
Lärare Tiina Hartikainen
Email
För öppna YH studenter Nej
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 13.03.2023 - 21.04.2023
Kursförverkligande
Anmälningsinformation

Lasten ja nuorten hoitotyö

08.05.2023 - 30.07.2023

Beskrivning

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

 • Tietää perhehoitotyön periaatteet ja osaa soveltaa sen menetelmiä
 • Osaa soveltaa tietojaan keskeisimmistä lasten/nuorten sairauksista toteuttaessaan hoitotyötä
 • Osaa arvioida kiireellistä hoitoa tarvitsevan potilaan hoidon tarpeen
 • Osaa soveltaa tietoja anatomiasta ja fysiologiasta, patofysiologiasta, soveltavasta farmakologiasta sekä lääkehoidon toteuttamisesta suunnitellessaan, toteuttaessaan ja arvioidessaan erilaisten ja eri-ikäisten asiakas-/ potilasryhmien turvallista lääkehoitoa eri sairauksien hoidossa
 • Osaa seurata, arvioida ja kirjata lääkehoidon vaikutuksia
 • Osaa ohjata potilasta ja hänen perhettään hoitotyön eri vaiheissa
 • Osaa tunnistaa, arvioida ja hoitaa asiakaan/ potilaan kipua
 • Osaa arvioida lapsen ja nuoren ravitsemustilaa ja tunnistaa vajaaravitsemusriskissä olevan lapsen ja nuoren asiakkaan/potilaan.

Förkunskapskrav

Opintojakso on tarkoitettu AMK sairaanhoitaja- , terveydenhoitaja- ja ensihoitajaopiskelijoille.

Esitietovaatimus: Aikuisten hoitotyön opintojen perustiedot hyväksytysti suoritettuna.

Bedömningskriterier

Oppimistehtävät ja Learn-tentit arvioidaan numeraalisesti. Tehtävien hyväksytysti tekeminen edellyttää annetun materiaalin opiskelua. Jokaiselle tehtävälle on omat arviointikriteerit, jotka löytyvät tehtävän annosta. Toteutuksella on käytässä kertyvä arviointi, josta muodostuu kokonaisarvosana.

Arvointiasteikko nähtävillä Learn -alustalla.

 

Arbetsformer och schemaläggning

Toteutus viikoilla 19- 30 itsenäisenä opiskeluna.

Yhteinen aloitus ZOOMilla maanantaina 8.5.2023 klo 15-17. Aloituksessa pakollinen läsnäolo.

ZOOM-linkki on Moodle/Learn-alustalla ja näkyy kaikilla toteutukselle hyväksytyille opiskelijoille.

Info

Opintojakso sisältää lasten ja nuorten somaattisen ja mielenterveyden hoitotyön perusteet sekä lääkehoidon perusopinnot. Opintojakson aikana EI suoriteta lasten ja nuorten lääkelaskujen koetta, vaan se tapahtuu omassa ammattikorkeakoulussa. Tentit ovat avoinna Learn-oppimisympäristöissä ja siellä ovat myös uusintamahdollisuudet.

Osallistumisen edellytyksenä on tietokone, mahdollisuus videointiin ja pääsy internet ympäristöön sekä alan tietokantoihin.

Mer information

 • Kysy lisätietoja ilmoittautumisesta, hyväksymisestä opintojaksolle, käyttäjätunnuksista ja arvosanoista opiskelijapalvelut@hamk.fi
 • Opettaja vastaa vain opintojakson sisältöä koskeviin kysymyksiin.
 • Suosittelemme ensisijaisesti HAMK-tunnusten rekisteröintiä ja käyttöä opintojaksolla, koska vain tällöin voimme taata kaikkien e-aineistojen saatavuuden opinnon aikana.  Opintojaksopalautteen antamiseen toteutuksen päätyttyä tarvitaan myös HAMKin käyttäjätunnus.

Anmälningsinformation

Opintojakso on suljettu 16.3. paikkojen täytyttyä

 • Tutustu toteutussuunnitelmaan ennen ilmoittautumista.
 • Kirjoita lomakkeelle henkilötunnuksesi oikeassa muodossa! Puutteellisesti ilmoitettu hetu voi estää pääsysi opintojaksolle. Et myöskään voi siirtää suoritusmerkintää kotikorkeakouluun ilman hetua.
 • Laita itsellesi muistiin mille opintojaksoille olet ilmoittautunut.
 • Ilmoittautuminen on sitova. Jos joudut perumaan ilmoittautumisen, lähetä sähköpostia opiskelijapalvelut@hamk.fi, niin vapautat paikan toiselle opiskelijalle.
 • Huomaa, että saat hyväksymistiedon sähköpostitse tavallisesti vasta opintojakson ilmoittautumisajan päätyttyä.
 • Kun sinut on hyväksytty opintojaksolle ja sinulle on luotu tunnus HAMKin tietojärjestelmiin, saat tiedon sähköpostilla. Sähköposti menee joskus roskapostiin, joten tarkista myös roskapostisi.
 • Edellytämme HAMK-tunnusten rekisteröintiä ja käyttöä opintojaksolla, koska vain tällöin voimme taata kaikkien e-aineistojen saatavuuden opinnon aikana.  Myös opintojaksopalautteen antamiseen toteutuksen päätyttyä tarvitaan HAMKin käyttäjätunnus