Sommaren
Kursnamn Lasten ja nuorten ylipainon puheeksiotto ja ohjaus
Kursdatum 13.05.2024 - 31.07.2024
Yrkeshögskolan Karelia ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 3 SP

Bransch Hälsa och välmående HUB
Lärare Tarja Ruokonen, Satu Kinnunen
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 22.03.2024 - 05.05.2024
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Lasten ja nuorten ylipainon puheeksiotto ja ohjaus

13.05.2024 - 31.07.2024

Beskrivning

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuasi

 • Tiedät lasten ja nuorten ylipainon ja lihavuuden määritelmät ja niiden toteamisen
 • Tunnistat lasten ja nuorten ylipainoon ja lihavuuteen vaikuttavia tekijöitä
 • Osaat ottaa puheeksi ylipainon lapsen ja nuoren perheen kanssa
 • Tiedät lapsen ja nuoren ylipainon ja lihavuuden ohjauksen ja hoidon periaatteita

Sisältö

 • Mitä lapsen ja nuoren ylipaino ja lihavuus on?
 • Lapsen ja nuoren ylipainon ja lihavuuden määritelmät sekä niiden toteaminen
 • Lapsen ja nuoren ylipainon ja lihavuuden vaikutuksia hyvinvointiin
 • Lasten ja nuorten ylipainon ja lihavuuden puheeksi otto ja moniammatillinen yhteistyö
 • Ohjaus, tuki ja hoitomenetelmät lasten ja nuorten ylipainon ja lihavuuden hoitamisessa

Bedömningskriterier

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit

Hyväksytty: – Monivalintatentit on hyväksytysti suoritettu – Keskustelutehtävä on tehty tehtävänannon mukaisesti

Arbetsformer och schemaläggning

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

 • Opintojaksolla on monivalintatenttejä sekä keskustelutehtävä case-tapauksien pohjalta
 • Materiaaleihin tutustuminen sekä tehtävien teko vie opiskelijan aikaa 3 x 27 = 81 tuntia
 • Tarkempi ajankäytön erittely on kuvattu opintojakson Moodlessa. Oppimateriaali ja lähteet ilmoitetaan opintojaksolla.

Anmälningsinformation

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.