Non-stop
Kursnamn Liikunta ja urheilu kasvavan lapsen ja nuoren kokonaisvaltaisen kehityksen tukena
Kursdatum 04.03.2024 - 31.05.2024
Yrkeshögskolan Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Hälsa och välmående HUB
Lärare Marjut Koskela
Email
För öppna YH studenter Nej
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 04.03.2024 - 05.05.2024
Kursförverkligande
Anmälning
Anmälningsinformation

Liikunta ja urheilu kasvavan lapsen ja nuoren kokonaisvaltaisen kehityksen tukena

04.03.2024 - 31.05.2024

Beskrivning

Tavoitteet:

  • Opiskelija perehtyy kirjallisuuden ja uusimpien tutkimusten avulla mahdollisuuksiin vaikuttaa positiivisesti lasten ja nuorten liikunnan ja urheilun harrastamisen edistämiseen.
  • Opiskelija ymmärtää liikunnan ja urheilun merkityksen lapsen ja nuoren kasvu- ja kehitystapahtumassa.
  • Opiskelija ymmärtää lasten ja nuorten fyysisen kunnon osa-alueiden harjoittamisen perusteita sekä tunnistaa oman roolin liikunta-aktiivisuuden edistämisessä.
  • Opiskelija ymmärtää lapsuusiässä aloitetun liikunta-aktiivisuuden yhteiskunnallisen merkityksen.

 

Sisältö:

  • Suomalaisten lasten liikuntakäyttäytyminen sekä liikuntaa mahdollistavat ja estävät tekijät
  • Lasten ja nuorten terveysliikunnan uusimmat suositukset ja niiden hyödyntäminen
  • Lasten ja nuorten fyysisten ja psyykkisten valmiuksien sekä ominaisuuksien kehittäminen
  • Liikunnan terveysvaikutukset kasvavan lapsen ja nuoren kehityksen tukena
  • Ohjaus ja valmentaminen liikuntakäyttäytymisen ja harrastamisen motivoinnissa/edistämisessä”

Förkunskapskrav

Ei edeltävyysehtoja

Bedömningskriterier

Numeerinen arviointi 1-5.

Arbetsformer och schemaläggning

Itsenäinen opiskelu verkossa (Moodle)

Anmälningsinformation

Ilmoittautuminen sähköisellä lomakkeella avautuu 4.3.2024 klo 8.00. Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille sekä ammatillisten opettajakorkeakoulujen opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille. Linkki lomakkeelle löytyy tämän sivun yläosasta. Huom. SeAMKin omat opiskelijat ilmoittautuvat Peppi-järjestelmän kautta.

The courses are free of charge for degree students at universities of applied sciences and for Open Studies’ path students. Also students from schools of professional teacher education and exchange students may select courses and complete the courses free of charge. The enrollment period begins on 4th March at 8 am. See Enroll button in the beginning of this page. Notice! The degree students of SeAMK sign up through Peppi (https://peppi.seamk.fi).