Non-stop
Kursnamn Luonnonvara-alan tutkimusmenetelmät
Kursdatum 01.10.2024 - 31.07.2025
Yrkeshögskolan Savonia-ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Naturbruk och miljö HUB
Lärare Wahlroos Heli
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 01.08.2024 - 15.07.2025
Kursförverkligande
Anmälningsinformation

Luonnonvara-alan tutkimusmenetelmät

01.10.2024 - 31.07.2025

Beskrivning

Luonnonvara-alan tutkimusmenetelmät opintojaksolla opit hyödyntämään tutkimustietoa, ajattelemaan kriittisesti sekä toteutat työelämälähtöisen tutkimuksen itsenäisesti tai pienessä ryhmässä. Viikoittain käsitellään erilaisia teemoja liittyen tutkimuksen prosessiin ja tutkimustiedon hyödyntämiseen. Viikoittaiset teemat tukevat oman tutkimuksesi suunnittelua sekä raportointia.

Opintojakson käytyäsi

  • osaat tutkimuksen peruskäsitteet sekä ymmärrät tutkimuksen prosessin vaiheet ja niiden merkityksen tutkimuksen teossa.
  • osaat hyödyntää luonnonvara-alan tutkimustietoa ja arvioida tutkimussuunnitelmia ja -tuloksia kriittisesti.
  • omaat valmiuksia ratkaista tutkimusongelmia, valita eri tilanteisiin soveltuvia tutkimus- ja analyysimenetelmiä ja raportoida tutkimuksesta alan käytänteiden mukaisesti sekä käytännönläheisesti.

Bedömningskriterier

Arviointiasteikko: 0 – 5

Opintojakso arvioidaan verkkotenttien (60%) ja tutkimusprojektin (40%) perusteella.

Opintojakson suorittamiseksi vaadittavat tehtävät voi palauttaa milloin vain opintojaksolla olevaan palautuskansioon ja ne arvioidaan viimeistään kolmen viikon kuluessa kustakin palautuspäivästä. Lukuvuoden palautuspäivät ovat 1.12.2024, 2.2.2025, 6.4.2025 ja 31.7.2025.

Arbetsformer och schemaläggning

100% verkko-opinnot (Moodle)

Opiskelu sisältää itsenäistä materiaaleihin perehtymistä, verkkotenttejä sekä tutkimusprojektin suunnittelun, toteutuksen ja raportoinnin. Opintojaksolla on tarjolla vapaaehtoisia työpajoja, joissa ohjataan tutkimusprojektia. Työpajat pidetään opintojakson Zoomissa lokakuusta toukokuuhun kuukauden viimeisenä maanantaina klo 16-18.

 

Anmälningsinformation

Opinnot ovat maksuttomia CampusOnline -opiskelijoille eli läsnäoleviksi ilmoittautuneille suomalaisten ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille ja ammattikorkeakoulujen tutkinto-opintojen polku- ja vaihto-opiskelijoille.

Avoimen amk:n opiskelijoille opintomaksu on 75 euroa.

Sinulla täytyy olla suomalainen henkilötunnus, jotta voit ilmoittautua näihin opintoihin.