Non-stop
Kursnamn Luova työhyvinvoinnin tuotteistaminen
Kursdatum 01.06.2024 - 31.12.2024
Yrkeshögskolan Laurea-ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 2 SP

Bransch HUBBEN för alla
Lärare Marika Kivistö
Email
För öppna YH studenter Nej
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 20.05.2024 - 24.11.2024
Kursförverkligande
Anmälning
Anmälningsinformation

Luova työhyvinvoinnin tuotteistaminen

01.06.2024 - 31.12.2024

Beskrivning

Koulutus auttaa ymmärtämään työhyvinvointia ja sosiaalista pääomaa työyhteisön voimavarana sekä oman luovan osaamisen mahdollisuuksia työhyvinvointipalvelujen tuottamisessa.

Opintojakson tavoitteena on auttaa tunnistamaan omaa luovaa tai taiteellista osaamistaan sekä sen hyödyntämisen mahdollisuuksia työhyvinvointiosaamisen kentällä.

Opintojakson avulla osallistuja pääsee tunnistamaan, sanoittamaan ja muotoilemaan omaa luovan alan osaamistaan sekä tuotteistamaan siitä palvelua palvelumuotoilun menetelmiä ja työkaluja hyödyntämällä.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • kuvata erilaisia luovan ja taidevälitteisen toiminnan mahdollisuuksia työhyvinvoinnin edistämiseksi
 • ideoida oman osaamisen soveltamista työhyvinvointipalveluksi.
 • kuvata asiakaslähtöisyyden periaatteita ja tulevaisuusnäkymiä oman palvelun tai toimintamallin kehittämistyössä
 • hyödyntää palvelumuotoilun työkaluja oman luovan osaamisen tuotteistamiseksi.

Förkunskapskrav

Opinto on vaatimuksiltaan amk-tutkintoon johtavan koulutuksen tasoa.

Bedömningskriterier

hyväksytty/hylätty

Arbetsformer och schemaläggning

 • Tämän opinnon voit suorittaa joustavasti omaan tahtiin. Ilmoittautuminen on auki jatkuvasti ja uudet ilmoittautumiset hyväksytään noin kerran viikossa (loma-aikoina hyväksynnät harvemmin).
 • Opinto suoritetaan täysin itsenäisesti määräaikaan mennessä. Opinto edellyttää itseohjautuvuutta. Opinto ei sisällä yhteisiä tapaamisia eikä pari- tai ryhmätyöskentelyä.
 • Opiskelet kokonaisuuden Canvasiin rakennetussa oppimisympäristössä, joka sisältää opiskelumateriaalin ja tehtävät/testit. Tehtävistä ei anneta henkilökohtaista palautetta.
 • Kaikki materiaali löytyy Canvasista.
 • Opintokokonaisuudelle on myös olemassa Open Badge Passport (digitaalinen osaamismerkki) Luova työhyvinvoinnin tuotteistaja, jonka opiskelija voi tilata suoritettuaan opinnon loppuun.
 • Sinulla on mahdollisuus suorittaa opinto omassa tahdissa aikavälillä 01.06.2024-31.12.2024. Opinnon kaikki tehtävät on suoritettava ja pyydettävä suoritusmerkintää erillisellä tehtävällä opinnon päättymispäivään mennessä. Suoritusmerkintä merkitään Laurean rekisteriin noin kahden viikon sisällä suoritusmerkinnän pyyntötehtävän jättämisestä.
 • Kesälomakaudella heinäkuussa ja vuodenvaihteen lomien aikana ei kirjata arviointeja. Lukukauden loppuun mennessä tehdyt suoritukset kirjataan kuluneelle lukukaudelle, 31.12. mennessä tehdyt syyslukukaudelle ja 31.7. mennessä tehdyt kevätlukukaudelle.

Info

Opinnon asiasisältöön liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä opettaja Marika Kivistöön. Muissa asioissa voit olla yhteydessä sähköpostitse mooc@laurea.fi.

Anmälningsinformation

 • Ilmoittaudu ensisijaisesti oman korkeakoulusi opiskelijan työpöydän/Pakin/Pepin kautta.
 • Jos oma AMK:si ei vielä ole mukana ristiinopiskelupalvelussa, ilmoittaudu erillisellä lomakkeella.
 • Lisätietoja Laureaan saapuvalle ristiinopiskelijalle.
 • Ilmoittautumiseen liittyvät kyselyt aina: avoinamk@laurea.fi. Opintojakson vastuuopettaja vastaa vain opintojen sisältöön liittyviin kysymyksiin.

Kotikorkeakoulusi on Centria, HAMK, Humak, Karelia, Lapin AMK, TAMK, Turku AMK, VAMK tai XAMK

 • Ilmoittaudu kotikorkeakoulusi opiskelijan työpöydän (esim. Pakki/Peppi) kautta.
 • Näet ilmoittautumisen tilan suoraan HOPSillasi.

Opiskelet muussa korkeakoulussa

 • Ilmoittaudu erillisellä ilmoittautumislomakkeella.
 • Anna henkilötunnuksesi oikeassa muodossa.
 • Käytä kotikorkeakoulusi opiskelijasähköpostiosoitetta. Ilmoittautumisia henkilökohtaisilla sähköpostiosoitteilla ei käsitellä.
 • Laita itsellesi muistiin, mille opintojaksolle olet ilmoittautunut.
 • Ilmoittautuminen on sitova. Jos olet estynyt osallistumasta, ole yhteydessä: avoinamk@laurea.f