Sommaren
Kursnamn Marknadsföringens grunder
Kursdatum 01.05.2024 - 31.08.2024
Yrkeshögskolan Yrkeshögskolan Novia
Kursens språk Svenska
Studiepoäng 5 SP

Bransch HUBBEN för alla
Lärare Laura Johansson
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 28.03.2024 - 16.06.2024
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning

Marknadsföringens grunder

01.05.2024 - 31.08.2024

Beskrivning

Målgrupp: Alla intresserade

Kursinehåll:

  • marknadsföringens grundbegrepp
  • kundens köpbeteende
  • kundorienterat synsätt
  • marknadsföringsplan
  • CSR i marknadsföringen

Förkunskapskrav

Inga förkunskaper

Bedömningskriterier

Vitsord Bedömning av kursen sker i augusti

Arbetsformer och schemaläggning

Självstudiekurs via Moodle