Våren
Kursnamn Metsien monikäytön perusteet
Kursdatum 15.01.2024 - 31.07.2024
Yrkeshögskolan Karelia ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 2 SP

Bransch HUBBEN för alla
Lärare Jyry Eronen
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 20.11.2023 - 28.04.2024
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Metsien monikäytön perusteet

15.01.2024 - 31.07.2024

Beskrivning

Osaamistavoitteet

 • Tuntee metsien monikäytön käsitteenä
 • Ymmärtää metsien eri käyttömuotojen yhteensovittamisen
 • Tietää metsien tuotteet, kuten marjat, sienet sekä riistan ja niihin liittyvät virkistyskäyttö- ja talousnäkökulmat
 • Ymmärtää kansallispuistojen merkityksen yhteiskunnalle ja tuntee niihin liittyvät talousnäkökulmat
 • Tuntee taajamametsänhoidon erityispiirteet
 • Tuntee metsien monikäyttöä ohjaavia metsäpoliittisia keinoja

Sisältö

Opinnoissa opetellaan metsien monikäyttöön ja monikäytön talouteen liittyviä perusasioita. Opinto soveltuu kaikille metsien monikäytöstä kiinnostuneille.

 • Metsien monikäyttö käsitteenä
 • Metsien eri käyttömuotojen yhteensovittaminen
 • Sieniin, marjoihin, riistaan ja muihin metsän tuotteisiin liittyviä monikäyttö- ja talousnäkökulmia
 • Kansallispuistot osana Suomen metsiä
 • Metsien virkistyskäyttö
 • Taajamametsien erityispiirteet
 • Metsien monikäyttöä ja monimuotoisuutta tukevia kansallisia ohjelmia ja hankkeita

Bedömningskriterier

Arviointikriteerit

Opinto arvioidaan annetun esseetehtävän perusteella

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arbetsformer och schemaläggning

Kurssilla perehdytään itsenäisesti kirjallisuuden ja luentotallenteiden avulla opintojakson aihepiireihin. Opiskelija koostaa oppimistaan asioista esseen, jonka perusteella kurssisuoritus arvioidaan.

Opiskelijan ajankäyttö: luentotallenteiden katsomien noin 8 h, kirjallisuuteen perehtyminen ja esseen kirjoitus noin 42 h.

Anmälningsinformation

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.