Non-stop
Kursnamn Monialainen imetyksen edistäminen
Kursdatum 01.09.2024 - 30.05.2025
Yrkeshögskolan Savonia-ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch HUBBEN för alla, Hälsa och välmående HUB
Lärare Rissanen Pauliina
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 01.08.2024 - 15.05.2025
Kursförverkligande
Anmälningsinformation

Monialainen imetyksen edistäminen

01.09.2024 - 30.05.2025

Beskrivning

Haluaisitko tietää imetyksen käytännöistä ja imetyksen hyödyistä? Haluatko syventää osaamistasi imetyksen tärkeydestä ja sen edistämisestä näyttöön perustuvalla tiedolla? Imetys on ensisijainen ravitsemustapa vastasyntyneille, ja sen hyöty lapsen terveydelle ja kehitykselle on kiistaton. Imetyksellä on valtava merkitys sekä yksilöiden että yhteiskuntien terveydelle, taloudelle ja ympäristölle. Sen tukeminen ja edistäminen on tärkeä osa kansanterveystyötä ja kestävän kehityksen tavoitteita. Tule mukaan verkko-opintojaksolle, joka tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden oppia imetyksen tukemisesta eri alojen asiantuntijoiden opastuksella. Opintojakson aikana suoritat WHO:n imetysohjaajakoulutuksen.

Opintojakso sopii kaikille imetyksestä kiinnostuneille tai työssään imeväisikäisiä ja heidän perheitään kohtaaville.

Keskeiset sisällöt:

  • imetyksen edistämisen toimintaohjelmat ja imetyssuositukset
  • imetyksen terveydelliset, kansantaloudelliset ja kestävän kehityksen näkökulmat
  • imetyksen edistäminen eri sosiaali- ja terveysalan ammattiryhmien näkökulmasta
  • maidon eritykseen ja erityksen ylläpitämiseen vaikuttavat tekijät
  • imetystilanteiden havainnointi ja ohjaaminen

Bedömningskriterier

Arviointiasteikko: Hyväksytty – Hylätty

Opintojakso arvioidaan palautettavien tehtävien ja tietotestien perusteella.

Opintojaksolle täytyy kirjautua viimeistään 15.5.2025. Tehtävät on oltava palautettuina/tehtyinä viimeistään 30.5.2025.

Arbetsformer och schemaläggning

100% verkko-opinnot (Moodle)

Opintojakson työmäärä on noin 135 tuntia, joka koostuu itsenäisestä opiskelusta.

Opiskelu sisältää mm. materiaaleihin perehtymistä, oppimistehtäviä, tietotestejä sekä imetysohjausnäytön.

Anmälningsinformation

Opinnot ovat maksuttomia CampusOnline -opiskelijoille eli läsnäoleviksi ilmoittautuneille suomalaisten ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille ja ammattikorkeakoulujen tutkinto-opintojen polku- ja vaihto-opiskelijoille.

Avoimen amk:n opiskelijoille opintomaksu on 75 euroa.

Sinulla täytyy olla suomalainen henkilötunnus, jotta voit ilmoittautua näihin opintoihin.