Våren
Kursnamn Monitoimijuus asiakas- ja palveluohjauksen palvelupolulla (nonstop)
Kursdatum 08.01.2024 - 17.05.2024
Yrkeshögskolan Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 2 SP

Bransch Hälsa och välmående HUB
Lärare Anu Pelkonen
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 20.11.2023 - 30.04.2024
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Monitoimijuus asiakas- ja palveluohjauksen palvelupolulla (nonstop)

08.01.2024 - 17.05.2024

Beskrivning

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi osaat tunnistaa monitoimijaisen kehittämisen lähtökohtia ja menetelmiä, palvelupolkuajattelun ja palvelumuotoilun perusperiaatteet sekä osaat hyödyntää niitä asiakas- ja palveluohjauksen kehittämistyössä.

Sisältö

Opintojakso koostuu seuraavista aihealueista:

  • monitoimijuus
  • asiakkaan palvelupolku

Voit itsenäisesti perehtyä aihealueisiin ja testata osaamistasi pienillä testeillä ja tehtävillä, joista saat välittömän palautteen.

Förkunskapskrav

Bedömningskriterier

Hyväksytty / Hylätty

Arbetsformer och schemaläggning

Opintojakso suoritetaan itsenäisenä verkko-opiskeluna. Harjoitustehtäviä voi uusia niin monta kertaa kuin haluaa. Verkkotentin suorittamiseksi on kolme yrityskertaa.

Info

Opintojakson sekä verkkotentin suorituksella on mahdollista hakea osahyväksilukua Jyväskylän ammattikorkeakoulun käytänteiden mukaisesti SZXX2012 Palvelumuotoilu sosiaali- ja terveysalalla (5 op) tai vaihtoehtoisesti ZZPP0750 Yrittäjyys (3 op) -opintojaksosta.

Anmälningsinformation

Opintojaksolle pystyt ilmoittautumaan nonstop-periaatteella. Opintojakson voit suorittaa ajalla 8.1.2024-17.5.2024. Ilmoittautuminen päättyy 30.4.2024.

Opintojakson ilmoittautumiset käsitellään noin viikon sisällä ilmoittautumisen saapumisesta n. viikosta 1/24 alkaen. Huomaathan, että ilmoittautumisia ei käsitellä viikon 9 aikana.