Non-stop
Kursnamn Ms Access
Kursdatum 21.02.2020 - 31.12.2025
Yrkeshögskolan Metropolia Ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Teknologi HUB
Lärare Virve Prami
Email
För öppna YH studenter Nej
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 21.02.2020 - 31.12.2024
Kursförverkligande
Anmälning
Anmälningsinformation

Ms Access

21.02.2020 - 31.12.2025

Beskrivning

Tavoitteet

 • Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää tietokantojen merkityksen osana tietojärjestelmää.
 • Opiskelija tuntee relaatiomallin ja muita tietomalleja.
 • Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa relaatiotietokannan sekä käyttää ja hallinnoida sitä hallintakielen avulla.

Sisältö

 • Tietomallit ja tietojärjestelmä.
 • Käsitteellinen mallinnus.
 • Relaatiotietokantojen periaatteet.
 • Relaatiotietokannan toteutus ja normalisointi.
 • Tiedon määrittelykieli.
 • Tiedon hallintakieli.
 • SQL.
 • Relaatioalgebra.

Förkunskapskrav

Ei ole.

Bedömningskriterier

Palauta pyydetyt tehtävät sekä suorita kurssikoe hyväksytysti.

HUOM! Kurssikoe aktivoituu vasta sen jälkeen, kun kaikki tehtävät ovat palautettu pyydetyllä tavallla. (kokeen hyväksytty raja on 250/500 pistettä)

Kurssi arvioidaan hyväksytty/hylätty periaatteella.

Arbetsformer och schemaläggning

Kyseessä on 100% itsenäisesti suoritettava kurssi joten opintojen aikataulutus riippu täysin opiskelijasta itsestään.

Info

Harjoitukset ja käytännön opiskelu tehdään Microsoft Access 2019 -ohjelmistolla.

Ohjelmisto voidaan ladata kirjautumalla Metropolian O356-sivustolle, josta voidaan ladata Office-tuotteita.

Saat lisätietoa asiasta tietohallinnon wiki-sivustolta -> Office 365 ProPlus

Asenna Office 365 ProPlus omalle koneellesi ennen kurssin aloittamista.

Lisäksi sinun tulee ladata aputiedostot tehtäviä varten. Aputiedostot saat alla olevasta linkistä. Pura 7z-tiedosto esim. C:\ -juurihakemistoon (kuvakaappaukset ovat tehty niin, että aputiedosto kansio on C:\ -juuressa)

Anmälningsinformation

 • Kurssilla ei ole kurssikiintiötä joten kaikki halukkaat pääsevät suorittamaan sen.
 • Kurssi on 100% netin kautta itsenäisesti suoritettava kurssi.
 • Kurssin suorittamisen voi aloittaa heti ilmoittautumisen jälkeen itselle sopivana ajankohtana.
 • Kurssin voi suorittaa täysin omaan tahtiin.
 • Kurssisuorituksia kirjataan sitä mukaan kun opiskelijat saavat suorituksensa tehtyä.