Våren
Kursnamn Näkökulmia biotalouteen
Kursdatum 15.01.2024 - 31.07.2024
Yrkeshögskolan Karelia ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 2 SP

Bransch Teknologi HUB
Lärare Tommi Kukkonen
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 20.11.2023 - 26.05.2024
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Näkökulmia biotalouteen

15.01.2024 - 31.07.2024

Beskrivning

Osaamistavoitteet

Tiedät ja osaat

  • Biotalouskäsitteen ja sen osa-alueet
  • Biotalouden raaka-aineet ja perusprosessit
  • Biotalouden globaalin merkityksen maapallolle
  • Suomen biotalousstrategian
  • Biotalouden taloudellisen merkityksen Suomessa tällä hetkellä sekä mahdollisuudet tulevaisuudessa
  • Pohtia omaa biotalousosaamistaan ja sen mahdollisia täydentämistarpeita

Sisältö

  • Biotalouden keskeiset määritelmät ja prosessit: Vihreä, sininen, keltainen ja punainen biotalous, ja Biotalous uutena toimintatapana ja mahdollisuutena eri toimialoilla: metsäbiotalous, agrobiotalous, energia, tuotantoympäristöteknologia, kemia ja kiertotalous, bioraaka-aineet ja materiaalit, luontopalvelut ja matkailu
  • Keskeiset biotalouden strategiat: Suomen biotalousstrategian päämäärät ja keskeiset toimenpiteet
  • Biotalouden luomat tulevaisuuden mahdollisuudet

Bedömningskriterier

Arviointiperusteet Palautetut tehtävät

Arviointiasteikko Hyväksytty/Hylätty

Arbetsformer och schemaläggning

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Verkko-opinnot Moodlessa: opiskeltavat materiaalit, kirjalliset ohjeet, tehtävät, tehtävien palautukset ja palautteet opiskelijoille Moodlessa. Tehtävät: esittäytyminen, keskustelualueella keskustelu, pohdintatehtäviä, monivalintatehtävä, oman osaamisen arviointi.

Kaikki opiskeltava materiaali on Moodlessa, mm. biotalous.fi-sivusto. Osa aineistosta on lisämateriaalia, johon voi halutessaan perehtyä opintojaksolla vaadittavan aiheiston lisäksi.

Anmälningsinformation

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.