Våren | Fullbokad
Kursnamn Startsvenska
Kursdatum 09.01.2024 - 31.05.2024
Yrkeshögskolan Tampereen ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 3 SP

Bransch HUBBEN för alla
Lärare Katri Kallinen
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 30.11.2023 - 30.04.2024
Kursförverkligande
Anmälningsinformation

Startsvenska

09.01.2024 - 31.05.2024

Beskrivning

Osaamistavoitteet

Kurssi STARTSVENSKA on tarkoitettu itseopiskelukurssiksi opiskelijoille, joiden ruotsin lähtötaso on tasolla A1, toisin sanoen 2-asteen opiskelijoille ja niille, joiden opinnoista on pitkä aika ja kieli unohduksissa tai kielitaidon taso hyvin heikko. Jos olet epävarma onko kurssi tasoltaan sinulle sopiva, ota aina yhteyttä opettajaan! Kurssin päätavoitteena on aktivoida ja kartuttaa opiskelijoiden ruotsin perussanastoa sekä motivoida opiskelijoita ruotsin jatko-opinto erilaisin tehtävätyypein. Painopiste on sanaston kartuttamisella ja helpolla keskustelufraseologialla sekä kuuntelun harjoittamisella videoiden avulla.

Sisältö

Kielioppia käsitellään hyvin suppeasti, kurssilla käydään läpi vain keskeisiä kielioppiasioita soveltavien, itsekorjaavien harjoitusten avulla. Opiskelija voi suorittaa kurssista yhden kahden tai kolmen opintopisteen kokonaisuuden ja edetä oman aikataulun mukaan.

 

Bedömningskriterier

Hyväksytty/hylätty

 

Arbetsformer och schemaläggning

Opiskelija voi suorittaa tentin itselle sopivana ajankohtana Moodlessa.

Opiskelija voi suorittaa kurssista yhden, kahden tai kolmen opintopisteen kokonaisuuden ja edetä oman aikataulun mukaan. Tentit avautuvat suoritettaviksi, kun opiskelija on tehnyt tenttiin vaadittavat (itsekorjautuvat) harjoitukset.

1 op = 1 tentti (osiot 1-3) 2 op = 2 tenttiä (osiot 1-5) 3 op = 3 tenttiä (osiot 1-8)

Info

Itsenäinen opiskelu Moodle-oppimisalustalla toteutuksen aikavälillä.

Verkkototeutus ja oppimateriaali on Moodlessa.

Anmälningsinformation

  • Opintojaksolle hyväksytään opiskelijat ilmoittautumisjärjestyksessä.
  • Ilmoittautumisessa on käytettävä oman ammattikorkeakoulun sähköpostiosoitetta.
  • TAMKin omat opiskelijat ilmoittautuvat TAMKin opintojaksoille Pakin kautta.