Våren
Kursnamn Näyttöön perustuva tieto terveyspalveluissa MOOC
Kursdatum 18.03.2024 - 09.06.2024
Yrkeshögskolan Oulun ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 1 SP

Bransch Hälsa och välmående HUB
Lärare Maisa Alajuuma
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 25.03.2024 - 05.05.2024
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Näyttöön perustuva tieto terveyspalveluissa MOOC

18.03.2024 - 09.06.2024

Beskrivning

Tavoitteet:

Tämän opintojakson suoritettuaan, opiskelija:

 • Osaa kuvata, mitä näyttöön perustuva tieto terveyspalveluissa tarkoittaa
 • Tietää, miten näyttöön perustuvaa tietoa tuotetaan
 • Tietää miten näyttöön perustuvaa tietoa tiivistetään
 • Osaa kuvata, miten näyttöön perustuvaa tietoa voidaan hyödyntää erilaisissa asiakastilanteissa, toiminnan kehittämisessä ja päätöksenteossa

Sisältö: 

Opintojakso koostuu kolmesta näyttöön perustuvan tiedon osa-alueesta:

 • Käsitteet ja niiden määrittely
 • Näytön tuottaminen ja tiivistäminen
 • Näytön levittäminen ja käyttöönotto

Bedömningskriterier

Hyväksytty-hylätty

Arbetsformer och schemaläggning

MOOC opintokokonaisuus, joka suoritetaan itseopiskeluna verkko-oppimisympäristössä (Digicampus) ajasta ja paikasta riippumatta. Opintojakso päättyy 9.6.2024.

Opintojaksolle ilmoittautuneet saavat lisätiedot ilmoittautumisen vahvistusviestissä.

 

Info

Opintojakson suorittaminen

 • Aloita opiskelu katsomalla video Näyttöön perustuvasta terveydenhuollosta kohdasta Oppimateriaali
 • Opiskele annettu oppimateriaali
 • Lopuksi voit siirtyä suorittamaan arvioitavan tentin
 • Hyväksytty suoritus edellyttää, että katsot videon ja perehdyt oppimateriaaleihin, teet arvioitavan tentin hyväksytysti (pisteet vähintään 42/48) sekä annat palautteen opintojaksosta.

Anmälningsinformation

Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille sekä ammatillisten opettajakorkeakoulujen opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille. Linkki lomakkeelle löytyy tämän sivun yläosasta (”Ilmoittaudu”). Ilmoittautumisessa on käytettävä oman ammattikorkeakoulun sähköpostiosoitetta. Onnistuneen ilmoittautumisen jälkeen saat vahvistusviestin, josta löydät lisätietoja. Mikäli et saa vahvistusviestiä, tarkistathan myös roskapostikansion ja ota tarvittaessa yhteys osoitteeseen campusonline@oulu.fi.

Huom. Oamkin omat opiskelijat ilmoittautuvat Peppi-järjestelmän kautta.

Avoimen AMK:n yksittäisiä opintojaksoja suorittaville opiskelijoille opintojakso on maksullinen (15 €/opintopiste). Maksulliselle opintojaksolle ilmoittaudutaan avoimen ammattikorkeakoulun sivujen kautta (linkki ”AVOIN AMK ilmoittautuminen” sivun yläosassa.)