Non-stop
Kursnamn Painoalan nykypäivää ja tulevaisuutta
Kursdatum 11.06.2024 - 31.12.2025
Yrkeshögskolan Metropolia Ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch HUBBEN för alla, Teknologi HUB
Lärare Tuire Ranta-Meyer
Email
För öppna YH studenter Nej
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 10.06.2024 - 31.12.2024
Anmälning

Painoalan nykypäivää ja tulevaisuutta

11.06.2024 - 31.12.2025

Beskrivning

Opiskelija

 • ymmärtää painoalalla menossa olevan muutoksen kokonaiskuvan
 • ymmärtää vallitsevien kehityssuuntien vaikutuksia alan yrityksiin
 • ymmärtää yritysten tarpeet muuttaa alan päätöksentekoa ja varautua tulevaisuuteen
 • tuntee painoteollisuuden yrityksiä sekä mediasta että pakkaustuotannosta sekä niiden tuotteita ja tietää tuotannon keskeiset elementit
 • hahmottaa digitalisaation sisäisiä ja ulkoisia vaikutuksia painotuotantoon
 • hahmottaa painoalan kokonaisvaikutuksen yhteiskuntaan

 

Sisältö rakentuu muutosteemoista ja henkilökohtaisesta harjoitustyöstä

 • Alan muutosprosessit
 • Alan uudet ja tulevat tekniikat (tutkimus)
 • Painamisen tekninen laatu tuotantoprosessin näkökulmasta
 • Tuottavuus ja sen varmistaminen
 • Kestävä kehitys ja sen vaikutus alan kaikkeen toimintaan
 • Yritysten ratkaisut digitalisoitumisen aiheuttamiin markkinamuutoksiin ja palvelujen kehittämiseen
 • Asiakaspalvelu logistiikan toimivuuden näkökulmasta
 • Henkilökohtainen harjoitustyö

Förkunskapskrav

Opintojaksolla ei ole pakollisia edeltäviä kursseja, mutta suositeltuja ovat: Markkinointi ja yritystalous 5 op sekä Painomenetelmät, materiaalit ja visuaalisuus 5 op

Bedömningskriterier

Arviointikriteerit – tyydyttävä (1-2) Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa sekä osaa määritellä opintojakson aihepiirin keskeisiä käsitteitä, malleja ja osaa käyttää tavallisimpia työkaluja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Arviointikriteerit – hyvä (3-4) Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvin, vaikka tiedoissa ja taidoissa onkin jollain alueilla vielä kehitettävää. Opiskelija hallitsee hyvin opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja ja osaa perustella tekemiään ratkaisuja. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa uusissa tilanteissa. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden merkityksen alan muuttuvassa toimintaympäristössä ja osaa määrittää, missä alueella tarvitsee kehittymistä.

Arviointikriteerit – kiitettävä (5) Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelija hallitsee kiitettävästi opintojakson aihepiirin käsitteet, mallit ja työkalut. Opiskelija osaa analysoida sujuvasti ja perustellusti sekä esittää käytännön kehittämistoimenpiteitä. Opiskelijalla on hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa uusissa tilanteissa. Opiskelija hallitsee painoalan toiminnan pääperiaatteet. Opiskelija on sisäistänyt painoalan asiantuntijuusalueet ja pystyy jatkamaan kehittymistä painoalaan valitsemallaan tavalla.

Arbetsformer och schemaläggning

Verkon kautta itsenäisesti suoritettava kurssi.