Non-stop
Kursnamn Painomenetelmät, materiaalit ja visuaalisuus
Kursdatum 15.07.2023 - 31.07.2024
Yrkeshögskolan Metropolia Ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch HUBBEN för alla
Lärare Tuire Ranta-Meyer
Email
För öppna YH studenter Nej
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 15.07.2023 - 31.05.2024
Anmälning

Painomenetelmät, materiaalit ja visuaalisuus

15.07.2023 - 31.07.2024

Beskrivning

Opiskelija

  • Ymmärtää, mikä on graafisen tekniikan toimiala ja eri toimijatahot
  • Ymmärtää eri käyttötarkoitusten asettamat vaatimukset painomenetelmän ja materiaalin valinnassa
  • Hallitsee painomenetelmiin ja materiaaleihin liittyvät peruskäsitteet ja -teknologiat
  • Hahmottaa ja ymmärtää eri painomenetelmiin liittyvät prosessit ja niiden keskeiset periaatteet
  • Ymmärtää visuaalisuuden eri tekijöitä ja niiden merkityksen painetussa mediassa
  • Tunnistaa ja osaa soveltaa oppimiaan asiakokonaisuuksia oppimistehtävissä

Sisältö

Tämä opintojakso perehdyttää graafisen tekniikan perusteisiin. Sen lähtökohtana on valikoima valmiita painotuotteita, joiden valmistusmenetelmiä, -tekniikoita ja materiaalivalintoihin liittyviä vaatimuksia esitellään opiskelijalle havainnollisin videoin, kuvin ja aiheeseen liittyvin tekstein. Tarkoituksena on antaa opiskelijalle viitekehys alalla toimimiselle niin alan termistön, prosessien, tuotantoketjujen kuin toimialan tuntemuksen näkökulmasta. Myös visuaalisuuden eri elementtejä tarkastellaan printtimedian erityispiirteiden kannalta. Opintojaksoon sisältyy itsenäisiä osiokohtaisia oppimistehtäviä sekä laajempi, koko opintojakson sisällön omaksumista mittaava lopputentti.

Förkunskapskrav

Ei ole.

Bedömningskriterier

Opiskelija on suorittanut kaikki oppimistehtävät ja saavuttanut opintojakson tavoitteet.

Arbetsformer och schemaläggning

Kurssi on 100% netin kautta itsenäisesi suoritettava kurssi jonka voi suorittaa täysin omaan tahtiin.

Kun kurssi on suoritettu hyväksytysti ja suoritusmerkintä on kirjattu Metropolian opiskelijarekisteriin, siirtyy se automaattisesti päivän parin viiveellä opintopolku.fi -palveluun jonka kautta sen voi siirrättää osaksi omaa tutkintoaan.