Non-stop
Kursnamn Palvelumuotoilun teoria ja kirjallisuus (yamk-taso)
Kursdatum 01.09.2024 - 31.07.2025
Yrkeshögskolan Savonia-ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch HUBBEN för alla, Business HUB
Lärare Sirviö Timo
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå Högre YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 01.08.2024 - 15.07.2025
Kursförverkligande
Anmälningsinformation

Palvelumuotoilun teoria ja kirjallisuus (yamk-taso)

01.09.2024 - 31.07.2025

Beskrivning

Opintojakso on tarkoitettu erityisesti jo palvelumuotoiluun hiukan perehtyneelle opiskelijalle. Kurssilla perehdytään palvelumuotoilua koskevaan kirjallisuuteen sekä opitaan löytämään omaa työtä tulevaa tietoa, jolla syvennetään omaa ammatillista osaamista. Kurssi tukee hyvin myös valmistautumista opinnäytetyön tekemiseen.

Keskeiset sisällöt:

  • ajankohtainen palvelumuotoilua koskeva tieteellinen kirjallisuus ja artikkelit
  • tiedonhaku ammatillisen tekemisen tueksi
  • tieteellisen tekstin lukeminen ja referointi

Bedömningskriterier

Arviointiasteikko: 0 – 5

Opintojakso arvioidaan tehtyjen kirjallisten tehtävien perusteella. Opintojakson tehtävien on oltava tehtyinä/tentti suoritettuna viimeistään 31.7.2025.

Opintosuorituksia arvioidaan/merkitään opintorekisteriin viisi kertaa lukuvuoden aikana noin kahden ja puolen kuukauden välein.

Arbetsformer och schemaläggning

100% verkko-opinnot (Moodle)

Opintojakson työmäärä on noin 135 tuntia itsenäistä opiskelua.

Oppimisympäristössä olevat verkkoaineistot, aiheeseen liittyvät artikkelit ja kirjat sekä mahdolliset muut media-aineistot.

Opintojaksolla tutustutaan ajankohtaisiin palvelumuotoilua koskeviin artikkeleihin ja tieteelliseen kirjallisuuteen. Kurssilla harjoitellaan tiedonhakua ammatillisen tekemisen tueksi ja kirjoitetaan esseitä.

Anmälningsinformation

Opinnot ovat maksuttomia CampusOnline -opiskelijoille eli läsnäoleviksi ilmoittautuneille suomalaisten ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille ja ammattikorkeakoulujen tutkinto-opintojen polku- ja vaihto-opiskelijoille.

Avoimen amk:n opiskelijoille opintomaksu on 75 euroa.

Sinulla täytyy olla suomalainen henkilötunnus, jotta voit ilmoittautua näihin opintoihin.