Våren
Kursnamn Palvelusetelitoiminnan perusteet
Kursdatum 15.01.2024 - 31.07.2024
Yrkeshögskolan Karelia ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 2 SP

Bransch Hälsa och välmående HUB
Lärare Maria-Eliisa Laukkanen, Katja Sorjonen
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 20.11.2023 - 26.05.2024
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Palvelusetelitoiminnan perusteet

15.01.2024 - 31.07.2024

Beskrivning

Osaamistavoitteet

Opintojaksolla paneudutaan palveluseteleihin sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämistapana. Mikä palveluseteli on ja miksi sitä käytetään palvelujen järjestämistapana? Miten palvelusetelillä voidaan vahvistaa asiakkaan valinnanvapautta? Millaisia erilaisia palvelusetelejä on käytössä? Mm. näihin kysymyksiin opintojaksolla saa vastauksen.

Opintojakson jälkeen

  • Osaat palvelusetelitoiminnan perusperiaatteet ja soveltaa palvelusetelilainsäädäntöä
  • Hallitset palvelusetelitoiminnan keskeiset käsitteet ja niiden väliset suhteet
  • Osaat jäsentää ja arvioida palvelusetelin käyttöä
  • Osaat arvioida asiakkaan asemaa sekä neuvonnan ja ohjauksen merkitystä palveluseteliä käytettäessä
  • Osaat kuvata ja eritellä palvelusetelin käyttöönoton vaiheet

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan palvelusetelitoiminnan perusteisiin ja käyttöön yhtenä sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämistapana.

  • Palvelusetelitoiminnan perusperiaatteet ja keskeinen lainsäädäntö
  • Keskeiset käsitteet
  • Palvelusetelityypit ja käyttö eri asiakasryhmillä
  • Palveluseteli palvelujen järjestämistapana
  • Asiakas palvelusetelin käyttäjänä

Bedömningskriterier

Arviointiperusteet Opintojakso arvioidaan hyväksytty/hylätty -arviointiasteikolla. Arviointikriteerit ovat tehtäväkohtaisia. Hyväksytty suoritus edellyttää opintojakson tehtävien tekemistä tehtävän kriteerien mukaan.

Arviointiasteikko Hyväksytty / Hylätty

Arbetsformer och schemaläggning

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Opintojakson laajuus on 2 opintopistettä, jolloin opiskelijan työmäärä on 54 tuntia.

Monipuolinen materiaali ja luentotallenteet ovat saatavilla opintojakson verkkoalustalla.

Anmälningsinformation

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.