Sommaren
Kursnamn Projektinhallinnan perusteet
Kursdatum 05.06.2024 - 31.07.2024
Yrkeshögskolan Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 2 SP

Bransch HUBBEN för alla
Lärare Beata Taijala
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 11.03.2024 - 26.05.2024
Anmälning
Anmälningsinformation

Projektinhallinnan perusteet

05.06.2024 - 31.07.2024

Beskrivning

Tavoitteet: Opiskelija osaa

 • selittää projektityyppisen työskentelyn luonteen sekä sen, milloin projektityöskentelymalli on tarpeellinen
 • esitellä perustiedot ja -valmiudet, joiden perusteella hän voi osallistua projektityöhön sekä projektien suunnitteluun.
 • selittää projektiin liittyvät käsitteet, projektisuunnitelman sisällön, projektin aikasuunnittelun ja projektin ohjaamisen (elinkaari).
 • esitellä projektisyklin eri vaiheisiin liittyvät tehtävät

Sisältö:

 • projektitoiminnan käsitteet ja toimintatavat
 • projektin vaiheet ja prosessi
 • projektisuunnitelma (aika-, resurssi- ja kustannussuunnittelu)
 • projektiorganisaatio ja sidosryhmät
 • projektin muutokset, riskit ja ongelmat
 • projektiviestintä ja raportointi
 • projektin päättäminen

Förkunskapskrav

Ei edeltäviä opintoja.

Bedömningskriterier

Numeerinen arviointi 1-5.

Kurssin arvioinnit tulevat opintorekisteriin elokuussa, todennäköisesti viikolla 33, mutta viimeistään 31.8.2024. Suorituspäiväksi kirjataan 31.7.2024 SeAMKin opiskelijoilla nämä näkyvät normaalisti Pepissä, muiden amkien opiskelijoilla pienellä viiveellä Oma opintopolku-palvelussa. (Tarpeen vaatiessa voidaan kirjata myös vkolla 26).

Arbetsformer och schemaläggning

Opiskelija etenee kurssilla (Moodlessa) omaan tahtiinsa. Kurssi etenee teemoittain. Jokainen teema sisältää lyhyen tekstin, mahdollisesti joitakin asiaan liittyviä linkkivinkkejä ja teeman ””lopputestin””. Seuraavaan teemaan pääsee etenemään vasta, kun on suorittanut edellisen teeman lopputestin hyväksytysti. Teemoja on kaikkiaan 8. Moodlen ohella opiskelijan oletetaan perehtyvän myös kirjallisuuden näkemykseen asiasta.

Kaikkien teemojen läpäisyn jälkeen opiskelija pääsee tekemään kurssin lopputentin. Kurssiarvosana tulee suoraan lopputentin arvosanasta. Lopputentin kysymykset käsittelevät kaikkia kurssin teemoja. Tentissä on kaksikymmentä (20) vaihtoehtokysymystä. Jokaisen kysymyksen max. pisteet on 1. Jokaisesta väärästä vastauksesta/vaihtoehdosta tulee puolen 0,25 pisteen pistevähennys (-0,25). Tenttiä voi yrittää maksimissaan kolme (3) kertaa. Paras arvosana jää voimaan. Suorituskertojen väli on 48 h. Tentti on aikarajoitteinen. Tentin läpäisy edellyttää, että 50% :n suoritustasoa (= arvosana 1). Vastaavasti 60%=2, 70% = 3 jne.

Info

Tietokone, nettiyhteys, Moodle

Anmälningsinformation

Ilmoittautuminen sähköisellä lomakkeella avautuu 11.3.2024 klo 8.00. Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille sekä ammatillisten opettajakorkeakoulujen opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille. Linkki lomakkeelle löytyy tämän sivun yläosasta. Huom. SeAMKin omat opiskelijat ilmoittautuvat Peppi-järjestelmän kautta.

Avoimen AMK:n yksittäisiä opintojaksoja suorittaville opiskelijoille opintojakso on maksullinen (10€/opintopiste). Maksullisena opintojaksolle ilmoittautumiseen on oma ilmoittautumislomake, joka julkaistaan 11.3.2024 tämän sivun yläosassa.

The courses are free of charge for degree students at universities of applied sciences and for Open Studies’ path students. Also students from schools of professional teacher education and exchange students may select courses and complete the courses free of charge. The enrollment period begins on 11th March at 8 am. See Enroll button in the beginning of this page. Notice! The degree students of SeAMK sign up through Peppi (https://peppi.seamk.fi).