Non-stop
Kursnamn Prosessilouhinta, ohjelmistorobotti ja tekoäly
Kursdatum 08.01.2024 - 31.12.2024
Yrkeshögskolan LAB-ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Turism och kosthåll HUB, Teknologi HUB, Business HUB
Lärare Marianne Viinikainen, Liisa Uosukainen
Email
För öppna YH studenter Avgiftsfri
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 13.12.2023 - 30.11.2024
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Prosessilouhinta, ohjelmistorobotti ja tekoäly

08.01.2024 - 31.12.2024

Beskrivning

Tavoitteet:

  • Opit tietotyön työvaiheiden tunnistamista, kuvaamista, analysointia ja kehittämistä.
  • Opit perusteet digitaalisesta datasta ja datataloudesta. Lisäksi opit miten mitataan ja analysoidaan tietojärjestelmien tapahtumia prosessilouhinnan menetelmin.
  • Opit mitä tekoäly tarkoittaa ja mihin sitä voi hyödyntää.
  • Opit tekemään tekoälysovelluksia.
  • Opit automatisoimaan toimistotyön toistuvia tehtäviä.
  • Opit miten ohjelmistorobotiikkaa ja tekoälyä voi yhdistää.

Sisältö:

  • Tällä matalan kynnyksen ja käytännön ’hands-on’ kurssilla opit mallintamaan ja kehittämään toimisto- ja tietotyön prosesseja. Kurssilla perustiedot opitaan mikro-oppimisen menetelmin pienissä osissa (mahdollista myös mobiilisti), käytännön harjoituksiin tarvitset tietokoneen.

Katso tarkempi kuvaus toteutussuunnitelmasta.

Förkunskapskrav

Ei vaadi edeltäviä opintoja.

Bedömningskriterier

Hyväksytty/hylätty

Kurssisuoritus on hyväksytty, kun olet

  • suorittanut kaikki tehtävät ja harjoitukset hyväksytysti. Arvioitavissa tehtävissä läpäisyrajana on 50 %.
  • suorittanut osiotentit hyväksyttävästi. Osiotenteissä läpäisyrajana on 50 %.

Arbetsformer och schemaläggning

Kurssi on HopOn -kurssi, jonka voi suorittaa itselle sopivana aikana ja omaan tahtiin. Kurssi on auki aikavälillä 8.1. – 31.12.2024. Kurssi suoritetaan MOOC- ympäristössä.

Info

Huom! Omalle koneelle asennettavat UiPath Studio, UiPath Task Capture, UiPath Task Mining Recorder, Microsoft Power BI desktop ja Microsoft Process Mining desktop app toimivat vain Windows-ympäristössä. Sinulla tulee olla siis Windows-kone, jotta pystyt suorittamaan opintojakson.

Mer information

Kurssi on kehitetty yhdessä työelämän kanssa. Kurssilla opitaan työelämässä hyväksi havaittuja menetelmiä ja käytetään työelämän uusimpia työkaluja.

Kurssilla käytettävät työvälineet ja järjestelmät: Microsoft PowerPoint, Excel ja Notepad, ARIS Process Mining, UiPath, ChatGPT, DALL-E-2, Microsoft Power Platform: Power Automate, AI Builder, Power BI

Kurssin tavoitteena on digitaalisen osaamisen kasvattaminen erityisesti prosessitehokkuuden näkökulmasta. Saat vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin: Mitä on prosessilähtöinen ajattelu? Mikä on digitaalista dataa? Mihin prosessilouhintaa käytetään? Mitä ovat tekoälyn eri muodot? Miten automatisoidaan tietokoneella tehtäviä toistuvia töitä? Kurssin suoritettuasi osaat tunnistaa toimistoautomaation mahdollisuuksia omassa toiminnassasi ja löydät kehityskohtia, joiden automatisoinnilla voidaan saavuttaa paras hyöty.

 

Anmälningsinformation

Tutkinto- tai polkuopiskelija: ilmoittautuu Ilmoittaudu -linkin kautta. Käytä ilmoittautumisessa oikeaa opiskelijasähköpostiosoitetta, näin saat viestit perille. Aloitusohjeet saat automaattisesti heti ilmoittautumisen jälkeen. Säilytä ohjeet. Kurssin suorittamisen voi aloittaa 8.1.2024.

Muut eli Avoin AMK: Ilmoittaudu koulutukseen Avoin AMK ilmoittautuminen -linkin kautta. Maksuton myös avoimen AMK:n kautta ilmoittautuville.