Hösten
Kursnamn Seksuaalisuuden ja sukupuolen ymmärtäminen kohtaamistyössä
Kursdatum 05.08.2024 - 31.12.2024
Yrkeshögskolan Diakonia-ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Hälsa och välmående HUB
Lärare Sabina Hentilä ja Sandra Hagman
Email
För öppna YH studenter Avgiftsfri
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 10.06.2024 - 06.11.2024
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Seksuaalisuuden ja sukupuolen ymmärtäminen kohtaamistyössä

05.08.2024 - 31.12.2024

Beskrivning

Tavoitteet:

Opiskelija

  • tunnistaa ja ymmärtää sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuuteen, haavoittuvuuteen, hyvinvointiin ja valtaan liittyviä kysymyksiä.
  • hahmottaa eri ikäisten ja eri elämäntilanteissa olevien ihmisten tarpeita ja intersektionaalista luonnetta.
  • osaa käyttää erilaisia työmenetelmiä asiakkaiden seksuaalisuuden ja sukupuolen terveyden ja hyvinvoinnin tukemiseen.
  • osaa toimia eettisesti ja ammatillisesti erilaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastilanteissa.
  • osaa käydä ammatillista keskustelua seksuaalisuuden ja sukupuolen kysymyksistä toisten kohtaamistyön ammattilaisten kanssa.

Sisältö:

  • Sukupuolen ja seksuaalisuuden muuttuvat merkitykset ja kulttuurisidonnaisuus. Seksuaalisuuden ja sukupuolen keskeiset käsitteet.
  • Seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuus, kulttuurit ja identiteetit.
  • Seksuaali- ja sukupuoliterveyden huomioiminen kohtaamistyössä.
  • Haavoitettu seksuaalisuus, sen kohtaaminen ja hoitaminen asiakastyössä. Seksuaalioikeudet.
  • Oma ammatillinen kasvu ja eettinen kompetenssi.

Förkunskapskrav

Osallistuminen ei edellytä erityisiä pohjatietoja aiheesta.

Bedömningskriterier

Hyväksytty/Hylätty. Kurssin hyväksyminen vaatii kaikkien tehtävien ja tenttien suorittamista hyväksytysti.

Arbetsformer och schemaläggning

Opintojakso toteutuu Diakle- oppimisympäristössä. Opintojakson voi suorittaa oman aikataulun mukaisesti.

Opintojakso sisältää luentotallenteisiin ja kirjallisuuteen perehtymistä, verkkotehtäviä ja -tenttejä sekä muuta itsenäistä työskentelyä.

Info

Toimiva nettiyhteis, tietokone.

Mer information

Verkkokurssi ei vaadi etukäteisvalmistautumista. Kurssin kirjallisuus ja muu oppimateriaali on joko suoraan Diakle-alustalla tai saatavilla verkosta. Kirjallisuusluettelo löytyy oppimisalustalta.

Anmälningsinformation

Ammattikorkeakoulun tutkinto-, polku- tai vaihto-opiskelija:

Jotta voimme varmentaa, tilastoida ja rekisteröidä kotikorkeakoulusi, käytäthän ilmoittautuessasi oman kotikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta. Mikäli jostain syystä et käytä kotikorkeakoulusi sähköpostia, muista kirjata kotikorkeakoulusi vahvistusviestissä tulevan linkin kautta vuorokauden kuluessa.

Diakin omat opiskelijat ilmoittautuvat Diakin opintoihin omien ilmoittautumisjärjestelmien ja ajankohtien puitteissa.