Non-stop
Kursnamn Sopimusoikeus
Kursdatum 01.02.2024 - 31.08.2024
Yrkeshögskolan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 3 SP

Bransch Business HUB
Lärare Xamk lehtori
Email
För öppna YH studenter Avgiftsfri
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 06.11.2023 - 26.05.2024
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning

Sopimusoikeus

01.02.2024 - 31.08.2024

Beskrivning

Tavoitteet: Opiskelija
 • hallitsee sopimuksen syntyyn vaikuttavat normit
 • ymmärtää sopimuksen sitovuuden
 • tunnistaa sopimuksen suoritushäiriöt
 • hallitsee sopimuksen päättämisen
 • tuntee erilaiset sopimustyypit
 • osaa laatia pienimuotoisen sopimuksen
 • hallitsee irtaimen kaupan keskeiset periaatteet
Sisältö: Opintojaksolla käsitellään seuraavat aihealueet:
 • Yleiset sopimuksiin liittyvät argumentaatioperiaatteet
 • Sopimuksen syntyminen
 • Pätemättömyys
 • Edustaminen
 • Sopimuksen tulkinta
 • Sopimusrikkomuksen seuraamukset
 • Sopimuksen laatiminen
 • Irtaimen kauppa

Förkunskapskrav

Bedömningskriterier

Oppimistehtävät (30 – 50 kpl) käsittelevät opintojakson eri aihealueita . Oppimistehtävät muodostuvat: kysymyksistä, oikeustapauksista ja (esim. kauppakirjan) laadinnasta. Suoritustapa on tentti tai arvosteltava harjoitustyö. Opintojakson arvosana määräytyy tentin/arvosteltavan harjoitustyön perusteella.

Arbetsformer och schemaläggning

Materiaalin itseopiskelu ja harjoitusten suorittaminen omaan tahtiin.

Info

Ensimmäinen nonstop-aloitus on 1.2.2024. Tämän jälkeen opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Opintojakson (arvioitu) suoritusaika on kaksi (2) kuukautta. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 26.5.2024.

Mer information

Oheislukemisto (paperi- tai verkkokirjana) voi käyttää esim.

 • Sopimusoikeuden perusteet: Ari Saarnilehto (2016 tai uudempi) Alma Talent
 • Sopimusoikeus; Mika Hemmo (2017) WSOY Pro
 • Kauppa- ja varallisuusoikeuden pääpiirteet: Esko Hoppu, Kari Hoppu (2020 tai vanhempi)