Sommaren
Kursnamn Taloustiede
Kursdatum 01.05.2024 - 31.05.2024
Yrkeshögskolan Laurea-ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Business HUB
Lärare Katriina Reponen, Juhani Kettunen
Email
För öppna YH studenter Nej
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 01.04.2024 - 07.04.2024
Kursförverkligande
Anmälning

Taloustiede

01.05.2024 - 31.05.2024

Beskrivning

Intensiiviset 3 viikkoa. Canvas-toteutus, arvioitavat/ ei arvioitavat tehtävät. Opintojakso sisältää työskentelyä lähiopetuspäivien välillä sekä ryhmätyötä.

Opintojakson osat:

 • Moduuli 1: Mikrotaloustiede, Juhani, 1 luento + tehtävä 7.5.
 • Moduuli 2: Makrotaloustiede, Katriina, 1 luento + tehtävä 14.5. (TIISTAI)
 • Moduuli 3: Globaali talous, Juhani, 2 luentoa + tehtävä 21.5. ja 23. 5.
 • Moduuli 4: Talouspolitiikka, Katriina 1 luento + 1 kerta budjettiriihelle 28.5. ja 30.5.

Opiskelija osaa

 • soveltaa mikro- ja makrotaloustieteen termejä käytännönläheisesti
 • arvioida kilpailumuotojen vaikutuksen yrityksen päätöksentekoon
 • kuvata talouskasvun tekijät, vaikutukset ja mittarit
 • kuvata inflaation ja työllisyyden roolin suhdanteiden osalta
 • selittää eri talousteorian koulukuntien perusteesit ja vaikutukset talouspolitiikkaan
 • erottaa globaalien instituutioiden intressit ja niiden vaikutukset Suomen talouteen
 • selittää talouspolitiikan tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi

Arbetsformer och schemaläggning

Opetus suomeksi Zoomissa toukokuussa:

 • 7.5.
 • 14.5.
 • 21.5.
 • 23.5.
 • 28.5.
 • 30.5.

 

 • Intensiiviset 3 viikkoa. Canvas-toteutus, arvioitavat/ ei arvioitavat tehtävät. Opintojakso sisältää työskentelyä lähiopetuspäivien välillä sekä ryhmätyötä.

Info

Kurssikirjat:

 • Globaali kansantalous. Lindholm, Kettunen, Edita 2016. (löytyy myös e-kirjana).
 • Taloustieteen oppikirja. Pohjola, Sanoma pro 2019.