Sommaren | Fullbokad
Kursnamn Termodynamiikka ja virtaukset
Kursdatum 02.05.2024 - 20.06.2024
Yrkeshögskolan Tampereen ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 4 SP

Bransch Teknologi HUB
Lärare Tuomo Nieminen
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 15.03.2024 - 08.06.2024
Kursförverkligande
Anmälningsinformation

Termodynamiikka ja virtaukset

02.05.2024 - 20.06.2024

Beskrivning

Tavoitteet

Opiskelija osaa

  • pelkistää lämpöön ja fluideihin sekä niiden virtauksiin liittyvät ilmiöt suureiksi ja niiden välisiksi lainalaisuuksiksi ja tuottaa laskennallisia ennusteita suureyhtälöiden avulla halutuille suureille
  • esittää ongelmiin perustellun ratkaisun teknis-luonnontieteellisistä lähtökohdista
  • kuvata järjestelmää tilansuureiden ja niiden välisten lainalaisuuksien avulla
  • arvioida termodynaamisen systeemin tilaa laskennallisesti

Opiskelija tietää

  • lämmön, fluidien ja niiden virtausten merkityksen koneiden ja laitteiden toiminnassa

Sisältö

Lämpöenergia ja lämmönsiirto, lämpölaajeneminen, lämpöjännitys, termodynamiikka, tilasuureet ja tilanmuutokset, kiertoprosessit, lämpöpumput, ilman kosteus, fluidien mekaniikka.

Bedömningskriterier

Tyydyttävä (1-2) 

Opiskelija osaa käyttää lämpöopin, termodynamiikan ja virtausmekaniikan suureita, yksiköitä ja kaavoja. Opiskelija pystyy ratkaisemaan esimerkkien kaltaisia ongelmia tai opiskelija tarvitsee laskemiseen erityistä tukea. Opiskelija pystyy arvioimaan saamansa tuloksen oikeellisuutta.

Hyvä (3-4) 

Edellisten lisäksi opiskelija osaa soveltaa oppimaansa ja pystyy lämpö- ja virtausopin ja termodynamiikan mallien avulla ratkaisemaan ongelmia, joita ei ole aiemmin nähnyt. Kiitettävä (5) Edellisten lisäksi opiskelija pystyy perustelemaan ratkaisunsa täsmällisesti. Opiskelija osaa soveltaa osaamistaan haastavampiin ongelmiin ja osaa analysoida saamansa tuloksen oikeellisuutta.

Anmälningsinformation

Useissa AMKeissa tutkinto-opiskelijat pystyvät ilmoittautumaan tälle TAMKin opintojaksolle suoraan oman kotikorkeakoulunsa Pepistä hakemalla Tampereen ammattikorkeakoulun ristiinopiskelun tarjontaa. Tämä on opiskelijalle kätevämpi tapa ilmoittautua kuin campusonline.fi-portaalin verkkolomakkeet.

Ethän kuitenkaan ilmoittaudu kahta kautta samalle kurssille!

  • Opintojaksolle hyväksytään opiskelijat ilmoittautumisjärjestyksessä.
  • TAMKin omat tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat TAMKin opintojaksoille Pakin kautta.
  • Ilmoittautumisessa on käytettävä oman ammattikorkeakoulun sähköpostiosoitetta.