Våren
Kursnamn Terveydenhuolto normaaliolojen häiriötilanteessa ja poikkeusoloissa
Kursdatum 15.01.2024 - 31.07.2024
Yrkeshögskolan Karelia ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 2 SP

Bransch Hälsa och välmående HUB
Lärare Jaana Pantsari
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 20.11.2023 - 26.05.2024
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Terveydenhuolto normaaliolojen häiriötilanteessa ja poikkeusoloissa

15.01.2024 - 31.07.2024

Beskrivning

Osaamistavoitteet

 • Perehdyt suomalaisen terveydenhuollon toimintaan normaalioloissa, normaaliolojen häiriötilanteissa sekä poikkeusoloissa
 • Ymmärrät viranomaisyhteistyön merkityksen erilaisissa tilanteissa
 • Ymmärrät valmiussuunnittelun tärkeyden

Sisältö

Terveydenhuolto ja viranomaisyhteistyö normaalioloissa

 • Suomalainen terveydenhuoltojärjestelmä
 • Viranomaisyhteistyö
 • Riskienhallinta, varautuminen ja eri viranomaisten toimintavalmius

Terveydenhuollon toiminta erilaisissa normaaliolojen häiriötilanteissa

 • Suuronnettomuus maalla ja merellä (sisältää triagen ja erilaiset onnettomuustilanteet)
 • Terveysturvallisuuden häiriöt
 • Tietoyhteiskunnan häiriöt
 • Yhteiskunnan päivittäistoiminnan häiriöt
 • Muut yhteiskuntajärjestystähorjuttavat häiriöt

Terveydenhuollon toiminta poikkeusoloissa

Bedömningskriterier

Arviointikriteerit Verkkokurssin läpikäyminen ja hyväksytysti suoritettu loppukoe verkossa

Arviointi hyväksytty/hylätty

Arbetsformer och schemaläggning

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan. Ohjattu eteneminen verkkokurssilla, hyväksytysti suoritettu loppukoe verkossa. Itseopiskelua 54 h.

Anmälningsinformation

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.