Non-stop
Kursnamn TikTok as a Marketing Tool
Kursdatum 20.12.2022 - 31.12.2025
Yrkeshögskolan Metropolia Ammattikorkeakoulu
Kursens språk Engelska
Studiepoäng 5 SP

Bransch HUBBEN för alla
Lärare viopesupport@metropolia.fi
Email
För öppna YH studenter Nej
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 20.12.2022 - 31.12.2024
Kursförverkligande
Anmälning
Anmälningsinformation

TikTok as a Marketing Tool

20.12.2022 - 31.12.2025

Beskrivning

After completing the course, student has ability to set-up TikTok and use TikTok as a marketing tool.

Contents
 • What is TikTok
 • Getting started
 • Browsing TikTok
 • Creating videos
 • Publishing videos
 • TkTok etiquette
 • TikTok security
 • Building TikTok following
 • Duetting and stitching
 • TikTok statistics and analytics
 • Using TikTok as a business tool

Förkunskapskrav

None.

Bedömningskriterier

Passed exam & exercises.

Grading is pass/fail.

Arbetsformer och schemaläggning

Course is 100% online (Self-Study) course and it can be done in your own pace. The course, course exercises and tests are in the Metropolia Moodle web environment.

Anmälningsinformation

 • Course is NonStop course
 • You can enrol this course whenever it’s suitable for you
 • Course can be start at once when you have enrolled it
 • There is no rate quota