Våren
Kursnamn Tulevaisuuden tutkimus
Kursdatum 08.02.2024 - 31.07.2024
Yrkeshögskolan Oulun ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Business HUB
Lärare Tiina Gallén
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå Högre YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 08.02.2024 - 10.06.2024
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Tulevaisuuden tutkimus

08.02.2024 - 31.07.2024

Beskrivning

Tavoitteet:

 1.  Opiskelija ymmärtää tulevaisuudentutkimuksen lähtökohdat.
 2. Opiskelija osaa kuvata tulevaisuudentutkimuksen peruskäsitteet ja menetelmät.
 3. Opiskelija osaa soveltaa ennakoinnin menetelmiä vaihtoehtoisten tulevaisuuksien hahmottamisessa sekä ymmärtää ennakoinnin merkityksen strategisessa johtamisessa.

Sisältö:

 • Tulevaisuudentutkimuksen lähtökohdat
 • Megatrendit
 • Delfoi-menetelmä
 • Tulevaisuusverstaat
 • Skenaarioiden rakentaminen
 • Tulevaisuuden ennakointi

Bedömningskriterier

Arviointiasteikko: 0-5.

Arbetsformer och schemaläggning

 • Opintojakso toteutetaan vahvasti yksilölliseen työskentelyyn nojautuen.
 • Opintojakson Moodle-alustalla on oppimista tukevaa materiaalia sekä kirjallisessa että videoiden muodossa.
 • Erilaiset harjoitukset ja tehtävät auttavat saavuttamaan opintojakson osaamistavoitteet.
 • Opintojakson voi suorittaa ajasta ja paikasta riippumattomasti.

Info

YAMK-opintojakso.

Anmälningsinformation

Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille sekä ammatillisten opettajakorkeakoulujen opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille. Linkki lomakkeelle löytyy tämän sivun yläosasta (”Ilmoittaudu”). Onnistuneen ilmoittautumisen jälkeen saat vahvistusviestin. Mikäli et saa vahvistusviestiä, tarkistathan myös roskapostikansion ja ota tarvittaessa yhteys osoitteeseen campusonline@oulu.fi

Huom. Oamkin omat opiskelijat ilmoittautuvat Peppi-järjestelmän kautta.

Avoimen AMK:n yksittäisiä opintojaksoja suorittaville opiskelijoille opintojakso on maksullinen (15 €/opintopiste). Maksulliselle opintojaksolle ilmoittaudutaan avoimen ammattikorkeakoulun sivujen kautta (linkki ”AVOIN AMK ilmoittautuminen” sivun yläosassa).