Non-stop
Kursnamn Työelämän suomi B1.1-taso
Kursdatum 16.09.2024 - 31.07.2025
Yrkeshögskolan Savonia-ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch HUBBEN för alla, Språk och kommunikation HUB
Lärare Rahkema Kaja
Email
För öppna YH studenter Avgiftsfri
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 01.08.2024 - 30.06.2025
Kursförverkligande
Anmälningsinformation

Työelämän suomi B1.1-taso

16.09.2024 - 31.07.2025

Beskrivning

Nämä opinnot suoritettuasi osaat

  • kommunikoida perustasolla työelämän viestintätilanteissa.
  • ymmärtää lyhyitä tekstejä ja puheita.
  • kertoa asioita itsestä ja työpaikasta (myös menneestä ajasta).
  • kysyä tärkeitä tietoja kirjoittamalla ja puhumalla sekä
  • käyttää perustason kielioppia ja sanontoja.

Sisältö

  • kirjoittaminen ja puhuminen lyhyesti
  • tekstin- ja puheen ymmärtäminen
  • työelämän tilanteet ja sanasto
  • perus- ja keskitason (YKI 2-3) kieliopin kertaaminen ja opiskelu

Förkunskapskrav

Tämä on 100 % nonstop-verkkokurssi maahanmuuttaneille tai ruotsia äidinkielenä puhuville.

Bedömningskriterier

Arviointiasteikko: 0 – 5

Opiskelu sisältää erilaisia verkkotehtäviä. Opintojakso arvioidaan verkkotehtävien pisteytyksen perusteella. Tehtävät pitää olla palautettuna viimeistään 31.7.2025.

Todistusta ei voi rinnastaa yleiseen kielitestitulokseen (YKI). Todistus ei ole sama kuin YKI-todistus.

Arbetsformer och schemaläggning

100 % verkko-opinnot (Edunia ja Zoom)

Opintojakson työmäärä on noin 135 tuntia, joka koostuu itsenäisestä opiskelusta.

Mer information

Kurssin suoritusaika on henkilökohtainen. Opintojakso alkaa 16.9.2024 ja päättyy 31.7.2025. Tehtävät pitää olla palautettuna viimeistään 31.7.2025.

Anmälningsinformation

Opintojakso on maksuton.

Huom! Kurssia ei voi suorittaa, jos oma äidinkieli on suomi.

Sinulla täytyy olla suomalainen henkilötunnus, jotta voit ilmoittautua näihin opintoihin.