Hösten
Kursnamn Työhyvinvointi ja organisaation kehittäminen
Kursdatum 24.09.2024 - 03.12.2024
Yrkeshögskolan Turun ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch HUBBEN för alla, Kultur HUB
Lärare Henni Syrjänen, Taru Lehtinen
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 15.06.2024 - 16.09.2024
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Työhyvinvointi ja organisaation kehittäminen

24.09.2024 - 03.12.2024

Beskrivning

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

– määritellä työhyvinvoinnin käsitteen ja tunnistaa johtamisen sekä organisaatiokulttuurin merkityksen työhyvinvoinnille – tarkastella ja arvioida työhyvinvoinnin tekijöitä luovilla aloilla toimivan yksilön, työyhteisön ja organisaation näkökulmasta – hyödyntää työhyvinvoinnin ajankohtaisia teemoja työhyvinvoinnin kehittämisessä – analysoida ja kehittää omaa työhyvinvointiaan

 

Sisältö

Työhyvinvoinnin ajankohtaiset teemat, henkilökohtainen työhyvinvointi, resilientti organisaatio.

Bedömningskriterier

Arviointiasteikko H-5

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää kaikkien tehtävien palauttamista/tekemistä. Arvioinnin kohteena ovat oppimistehtävät 1 ja 2. Opintojakso arvioidaan arvosanalla 1-5/hylätty. Arvosana muodostuu numeraalisesti arvioitavien tehtävien keskiarvosta, johon vaikuttaa myös vertaisarviointi. Kaikki tehtävät arvioidaan joko numeraalisesti 1-5/hylätty tai hyv/hyl.

Arviointiin vaikuttavat:

a) tehtävänannonmukainen suoritustapa b) perusteellisuus c) edellytetyn lähdemateriaalin (suppea-laaja) käyttö d) analyyttisyys e) monipuolisuus

 

Arvioinnista tarkemmin https://opinto-opas.turkuamk.fi/index.php/fi/realization/KU00CX89-3002

Arbetsformer och schemaläggning

Opintojakso alkaa 24.9.2024 ja päättyy 3.12.2024. Opintojaksolla on neljä verkkotapaamista, muutoin opiskelu tapahtuu itsenäisesti ja ryhmissä työskennellen Itslearning-alustaa hyödyntäen.

Zoom-linkki verkkotapaamisiin: https://turkuamk.zoom.us/j/68962019238

Verkkotapaamisten aikataulu:

Ti 24.9. klo 9-13 Työhyvinvointi ja sen merkitys Ti 8.10. klo 12-16 Työhyvinvointiin vaikuttavat tekijät Ti 22.10. klo 9-13 Johtaminen ja organisaatiokulttuuri työhyvinvoinnin edistäjänä Ti 3.12. klo 9-13 Ryhmäpresentaatiot ja keskustelua teemoista

 

Oppimistehtävät (2 kpl), DL 3.12.2024 Oppimistehtävä 1A ja 1B (yksilötehtävä) Oppimistehtävä 2A ja 2B (ryhmätehtävä)

Lisäksi vertais- ja itsearviointitehtävät, DL 3.12.2024.

Kaikki tehtävät ja materiaalit julkaistaan itslearning-alustalla viimeistään, kun opintojakso alkaa 24.9.2024.

Yksi opintopiste vastaa 27 h työskentelyä. Yhteensä 135 h (5 op).

Anmälningsinformation

Avoimen AMK:n kiintiö 10 opiskelijapaikkaa CampusOnlinen kiintiö 10 opiskelijapaikkaa Taideakatemian erikoistumisalojen opiskelijat 30 opiskelijapaikkaa

 

Centrian, Humakin, KAMKin, Lapin AMK:n, Laurean, TAMKin, Turku AMK:n, VAMKin ja XAMKin opiskelija, ilmoittaudu Pepissä/Pakissa