Hösten
Kursnamn Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmän toteuttaminen
Kursdatum 01.09.2024 - 29.11.2024
Yrkeshögskolan Lapin ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 1 SP

Bransch Teknologi HUB
Lärare Juhani Angelva
Email
För öppna YH studenter Nej
Nivå YH

Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmän toteuttaminen

01.09.2024 - 29.11.2024

Beskrivning

Tavoitteet:

Opintojakson suoritettuasi osaat työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmän johtamisjärjestelmän perusteet ja keskeiset työkalut ISO 45001 standardin mukaisesti ja tunnet muut siihen liittyvät standardit ja periaatteet. ISO 45001 -standardin tavoitteena on parantaa työntekijöiden terveyttä ja turvallisuutta, vähentää työpaikkojen riskejä sekä luoda terveellisempiä ja turvallisempia työolosuhteita. Työterveys- ja työturvallisuusjohtamisen standardi korostaa ennakoivaa ja systemaattista toiminnan suunnittelua, hallintaa, mittaamista ja parantamista. Sen käyttämisellä myös organisaation liiketoiminta saa hyötyä. (ISO 45001 standardi).

Sisältö:

ISO 45001:2018 vaatimukset ja niiden soveltaminen työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmän rakentamisessa. Työterveyttä ja työturvallisuutta koskevien sisäisten ja ulkoisten tekijöiden analysointi. Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmän kattavuus ja tarkoitus: mitä tuloksia järjestelmällä halutaan saavuttaa Työterveyden ja työturvallisuuden toimintaperiaatteet ja tavoitteet. Suunnittelu järjestelmän toteuttamiseksi. Resurssien ja osaamisen puutteet, jotka on korjattava ennen standardin käyttöönottoa.

Bedömningskriterier

Hyväksytty/hylätty

Ei tenttiä. Arviointi tehdään oppimistehtävien perusteella.

Arbetsformer och schemaläggning

Itsenäisesti suoritettava verkko-opiskelu.

MOODLE 15.9.-30.11.2024

Info

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus:

Sadiq, Naeem, Establishing an occupational health & safety management system based on ISO 45001, e-kirja. IT Governance Publishing [2019]

ISO 45001 Työterveys- ja työturvallisuusjohtaminen, SFS-standardi

MOODLEssa mainittu materiaali.

Anmälningsinformation

Maksuttomat Campusonline-opinnot on tarkoitettu vain​ ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille (AMK/YAMK), vaihto-opiskelijoille ja avoimen amk:n polkuopiskelijoille. Ilmoittautumisessa tulee käyttää oman kotikorkeakoulun sähköpostia, jota opiskelija käyttää HAKA-tunnistautumiseen. Tällä varmennetaan voimassa oleva opiskeluoikeus ja opiskelija kirjautuu opinnoille Lapin AMKin Moodleen HAKA-tunnistautumisen kautta. Ilmoittautumisesi hylätään, eikä opinto-oikeutta myönnetä, jos et ole oikeutettu maksuttomiin CampusOnline-opintoihin.

Jos ilmoittautumissivu ei avaudu, päivitä sivu. Ilmoittautumisestasi saat automaattisen vahvistusviestin ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen.  Tarkistathan myös roskapostikansiosi. Ilmoittautumisen peruminen tapahtuu vahvistusviestissä olevan peruutuslinkin kautta.

Lapin AMKin tutkinto-opiskelijat ja Lapin AMKin avoimen polkuopiskelijat ilmoittautuvat Lapin AMKin tarjoamiin Campusonline-opintoihin oman Peppi- järjestelmän kautta.​

Lisätietoja: campusonline@lapinamk.fi