Non-stop | Fullbokad
Kursnamn Urheilijan hyvinvointi
Kursdatum 28.08.2023 - 29.07.2024
Yrkeshögskolan Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Turism och kosthåll HUB, Business HUB, Entreprenörskap HUB
Lärare Juuso Hassi
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 14.08.2023 - 13.05.2024
Kursförverkligande

Urheilijan hyvinvointi

28.08.2023 - 29.07.2024

Beskrivning

Opiskelija oppii tunnistamaan omaan kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja urheilu-uraansa vaikuttavia tekijöitä ja edistämään näitä ammattimaisesti sekä hyödyntämään tarjolla olevia tukipalveluita ja rakenteita.

Ensimmäisessä osassa opiskelija perehtyy ajankäytön hallintaan, opintojen yleiseen suunnitteluun ja opiskelijan hyvinvointiin laajemmin liittyviin teemoihin erilaisten luentojen ja tehtävien avulla. Tässä osassa urheilija tarkastelee kuormituksen ja palautumisen tasapainoa omassa arjessaan. Näiden lisäksi urheilija saa opintojaksolla tietoa urheiluravitsemuksesta, psyykkisestä valmennuksesta ja urheilufysioterapiasta.

Bedömningskriterier

Hyväksytty/Hylätty

Arbetsformer och schemaläggning

Verkkototeutus Moodle-alustalla, videoluennot, tehtävät, oppimispäiväkirja, ohjaus.

 

Info

Materiaali: Suomen Olympiakomitean teos ”Kehity huippu-urheilijaksi” sekä muu kurssilla jaettava materiaali.