Våren | Fullbokad
Kursnamn Valmistuksen kustannustehokkuus
Kursdatum 13.03.2023 - 05.05.2023
Yrkeshögskolan Hämeen ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Teknologi HUB
Lärare Tapio Väisänen
Email
För öppna YH studenter Nej
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 21.11.2022 - 14.12.2022
Kursförverkligande
Anmälningsinformation

Valmistuksen kustannustehokkuus

13.03.2023 - 05.05.2023

Beskrivning

Opintojakson suoritettuasi ymmärrät valmistuksen kustannusrakenteen ja siihen oleellisesti vaikuttavat tekijät. Osaat pääperiaatteet  valmistusmenetelmän valinnasta ja tunnet periaatteet, miten pienentää kustannuksia valmistusmenetelmäkohtaisesti. Ymmärryksesi osien ja tuotteiden todellisista valmistuskustannuksista lisääntyy. Osaat myös tehdä investointilaskelmia tuotantokoneille ja toimia investointihankkeessa. Lisäksi tunnet tuotannossa yleisesti käytetyt mittarit ja tunnusluvut.

Opintojakson sisältö:

 • Tuotannon kustannusrakenne
 • Valmistusmenetelmän valinta
 • Valmistuserän suuruus ja asetusajat
 • Koneistuksen kustannusjakauma ja kustannusten minimointi
 • Esimerkkejä todellisista valmistuskustannuksista keskeisillä valmistusmenetelmillä
 • Laatukustannukset ja niiden vähentäminen
 • Tuotannonohjauksen ja automaation roolit kustannustehokkuudessa
 • Tuotantokoneiden investointilaskelmat
 • Tuotannon tehokkuuden mittarit ja tunnusluvut

 

Förkunskapskrav

Keskeisten valmistusmenetelmien perusteet.

 

Bedömningskriterier

Opintojakso arvioidaan asteikolla kiitettävä (5), hyvä (4 tai 3), tyydyttävä (2 tai 1) tai hylätty (0). Arviointi perustuu osaamistavoitteisiin ja on osaamisperusteinen. Osaamisen taso arvioidaan kokeilla ja harjoitustehtävillä.

 

Arbetsformer och schemaläggning

Opetus suoritetaan etäopetuksena Moodle-oppimisalustan avulla. Moodle-alustalla on teoriatietoa aiheesta tiedostoina, linkkeinä ja videoina. Näiden tietojen pohjalta opiskelijat tekevät tehtäviä ja kokeita. Ohjausta annetaan viikottain etäohjauksena.

 

Mer information

 • Kysy lisätietoja ilmoittautumisesta, hyväksymisestä opintojaksolle, käyttäjätunnuksista ja arvosanoista opiskelijapalvelut@hamk.fi
 • Opettaja vastaa vain opintojakson sisältöä koskeviin kysymyksiin.

 

Anmälningsinformation

 • Tutustu toteutussuunnitelmaan ennen ilmoittautumista.
 • Kirjoita lomakkeelle henkilötunnuksesi oikeassa muodossa! Puutteellisesti ilmoitettu hetu voi estää pääsysi opintojaksolle. Et myöskään voi siirtää suoritusmerkintää kotikorkeakouluun ilman hetua.
 • Laita itsellesi muistiin mille opintojaksoille olet ilmoittautunut.
 • Ilmoittautuminen on sitova. Jos joudut perumaan ilmoittautumisen, lähetä sähköpostia opiskelijapalvelut@hamk.fi, niin vapautat paikan toiselle opiskelijalle.
 • Huomaa, että saat hyväksymistiedon sähköpostitse tavallisesti vasta opintojakson ilmoittautumisajan päätyttyä.
 • Kun sinut on hyväksytty opintojaksolle ja sinulle on luotu tunnus HAMKin tietojärjestelmiin, saat tiedon sähköpostilla. Sähköposti menee joskus roskapostiin, joten tarkista myös roskapostisi.
 • Edellytämme HAMK-tunnusten rekisteröintiä ja käyttöä opintojaksolla, koska vain tällöin voimme taata kaikkien e-aineistojen saatavuuden opinnon aikana.  Opintojaksopalautteen antamiseen toteutuksen päätyttyä tarvitaan myös HAMKin käyttäjätunnus.