Non-stop
Kursnamn Vastuullisuus organisaation ytimessä
Kursdatum 01.09.2024 - 31.07.2024
Yrkeshögskolan Savonia-ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch HUBBEN för alla, Business HUB
Lärare Ovaskainen Timo
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå Högre YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 01.08.2024 - 15.07.2025
Anmälningsinformation

Vastuullisuus organisaation ytimessä

01.09.2024 - 31.07.2024

Beskrivning

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • sisäistää omalle toimialalleen liittyvät vastuullisuuden ja kestävän kehityksen keskeiset käsitteet
  • osaa hahmottaa organisaation vastuullisuuden nykytilaa
  • osaa arvioida ja analysoida vastuullisuuden merkitystä organisaation arvo- ja palvelulupaukselle nyt ja tulevaisuudessa
  • ymmärtää vastuullisuuden merkityksen organisaation kilpailukyvylle ja kykenee edistämään vastuullisuutta työelämässään ja organisaatiossaan
  • ymmärtää vastuullisen toiminnan suunnittelua ohjaavat periaatteet sekä kykenee suunnittelemaan ja toteuttamaan tietoon perustuvia vastuullisuutta edistäviä kehittämistoimenpiteitä.

Bedömningskriterier

Arviointiasteikko: o – 5

Opintojakso arvioidaan kehittäissuunnitelma-oppimistehtävän perusteella. Opintojakson tehtävien on oltava suoritettuna viimeistään 31.7.2025.

Opintojakson suorittamiseksi vaadittavat tehtävät voi palauttaa milloin tahansa opintojaksolla olevaan palautuskansioon ja ne arvioidaan noin neljän viikon kuluessa kustakin palautuspäivästä. Kesä- ja heinäkuun aikana suoritettujen opintojen palaute annetaan ja arviointi tehdään elokuussa.

Palautuspäiviä on kaksi syyslukukaudella, kolme kevätlukukaudella ja yksi kesäkaudella. Palautuspäivät ovat 31.10.2024, 31.12.2024, 9.3.2025, 13.4.2025, 15.5.2025 ja 31.7.2025.

Arbetsformer och schemaläggning

100% verkko-opinnot (Moodle)

Opiskelu sisältää materiaaleihin perehtymistä ja itsenäistä työskentelyä. Työskentelyn tuloksena syntyy kehittämissuunnitelma vastuullisuuden edistämiseksi valittuun kohdeorganisaatioon.

Opintojakson työmäärä on noin 135 tuntia itsenäistä opiskelua.

Opintojaksolla käytetään oppimateriaaleina mm. oppimisympäristössä olevia sekä opiskelijan itse hakemiaan verkkoaineistoja, aiheeseen liittyviä artikkeleja, podcasteja, videoita ja alan kirjallisuutta.

Anmälningsinformation

Opinnot ovat maksuttomia CampusOnline -opiskelijoille eli läsnäoleviksi ilmoittautuneille suomalaisten ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille ja ammattikorkeakoulujen tutkinto-opintojen polku- ja vaihto-opiskelijoille.

Avoimen amk:n opiskelijoille opintomaksu on 75 euroa.

Sinulla täytyy olla suomalainen henkilötunnus, jotta voit ilmoittautua näihin opintoihin.