Sommaren
Kursnamn Voimavaralähtöinen työote huoltajien kanssa tehtävässä yhteistyössä
Kursdatum 03.06.2024 - 31.07.2024
Yrkeshögskolan Karelia ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Hälsa och välmående HUB
Lärare Mirka Nisula
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 11.03.2024 - 19.05.2024
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Voimavaralähtöinen työote huoltajien kanssa tehtävässä yhteistyössä

03.06.2024 - 31.07.2024

Beskrivning

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • Ymmärtää voimavaralähtöisen työotteen merkityksen huoltajien kanssa tehtävässä yhteistyössä
  • Ymmärtää mikä merkitys voimavaralähtöisyydellä on perheen hyvinvoinnin näkökulmasta
  • Lisää osaamistaan huoltajien kanssa tehtävässä yhteistyössä ja soveltaa tietämystään omaan substanssiosaamiseensa

Sisältö

  • Sosiaalipedagoginen työote huoltajien kanssa tehtävässä yhteistyössä
  • Positiivinen pedagogiikka menetelmänä
  • Osallisuuden lisääminen ja osallistamisen menetelmät

Bedömningskriterier

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arbetsformer och schemaläggning

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Opintojakson laajuus on 5 op = 135 h, joka sisältää opintojakson aineistojen opiskelun sekä tehtävien tekemisen.

Opintojakso ohjeistaa opiskelijaa opintojen etenemisessä. Tarvittaessa opintojakson opettaja on opiskelijan käytettävissä opintojakson aikana ajalla 1.6.2024-13.6.2024. Opintojakson opettaja ei ole tavoitettavissa ajalla 14.6.2024-31.7.2024. Opintojakson arviointi tapahtuu, kun kaikki vaaditut tehtäväsuoritukset on palautettu/opintojakson päättyessä.

Anmälningsinformation

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.