Non-stop
Kursnamn Web-ohjelmointi III
Kursdatum 01.09.2024 - 31.07.2025
Yrkeshögskolan Savonia-ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch HUBBEN för alla, Teknologi HUB
Lärare Koistinen Jussi
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 01.08.2024 - 15.07.2025
Kursförverkligande
Anmälningsinformation

Web-ohjelmointi III

01.09.2024 - 31.07.2025

Beskrivning

Nämä opinnot suoritettuasi

  • osaat toteuttaa REST-rajapintoja käyttäen hyväksi valittua backend-kirjastoa.
  • osaat integroida tietokantakutsut backend-toteutukseen.
  • ymmärrät REST-arkkitehtuurin perustoiminnallisuuden.
  • osaat käyttää hyväksi sivumalleja (template engine).
  • osaat käyttää JSON-formaattia tiedonsiirtoon.
  • osaat toteuttaa asynkronisia kutsuja Javascript:n avulla.

Förkunskapskrav

Web-ohjelmointi I ja II, Tiedonhallinta ja SQL

Bedömningskriterier

Arviointiasteikko: 0 – 5

Opintojakso arvioidaan tehtävien perusteella.

Opintojakson tehtävien on oltava tehtynä viimeistään 31.7.2025. Opintosuorituksia arvioidaan kuukauden välein.

Arbetsformer och schemaläggning

100% verkko-opinnot (Moodle)

Opintojakson työmäärä on noin 135 tuntia itsenäistä opiskelua.

Opintojakson voi opiskella itsenäisesti omaan tahtiin toteutusaikana 1.9.2024 – 31.7.2025.

Opiskelussa tarvitaan tietokone, johon voidaan asentaa tarvittavat ohjelmistot. Ohjelmistot ovat open source-ohjelmistoja.

Anmälningsinformation

Opinnot ovat maksuttomia CampusOnline -opiskelijoille eli läsnäoleviksi ilmoittautuneille suomalaisten ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille ja ammattikorkeakoulujen tutkinto-opintojen polku- ja vaihto-opiskelijoille.

Avoimen amk:n opiskelijoille opintomaksu on 75 euroa.

Sinulla täytyy olla suomalainen henkilötunnus, jotta voit ilmoittautua näihin opintoihin.