Hösten
Kursnamn Yrittäjäksi Lappiin
Kursdatum 01.08.2024 - 31.12.2024
Yrkeshögskolan Lapin ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Entreprenörskap HUB
Lärare Antti Haase
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 03.06.2024 - 30.11.2024
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Yrittäjäksi Lappiin

01.08.2024 - 31.12.2024

Beskrivning

Yrittäjäksi Lappiin -opinnoissa opit hahmottamaan omat yrittäjyyteen liittyvät edellytyksesi ja toimintamahdollisuutesi yrittäjänä, tunnistamaan oman osaamisesi tuotteistamisen mahdollisuudet ja potentiaaliset loppukäyttäjät tuotteellesi­/palvelullesi, tiedostamaan markkinoinnin ja myynnin merkityksen liiketoimintasi edistämisessä erityisesti brändäyksen näkökulmasta, ymmärtämään yritystoiminnan talouteen vaikuttavia tekijöitä ja suunnittelemaan oman toimeentulosi yrittäjänä sekä laatimaan toteutuskelpoisen ja taloudellisesti kannattavan Yrittäjäsuunnitelman.

Yrittäjäksi Lappiin -opinnot koostuvat viidestä yksittäisestä itseopiskelumoduulista, joista muodostuu viiden opintopisteen kokonaisuus.

Moduuli 1: Minustako yrittäjä Lappiin? Moduulissa tutustut yrittäjyyteen ja digitalisaatioon sekä niiden tarjoamiin mahdollisuuksiin elinkeinona Lapissa.

Moduuli 2: Ideasta liikeideaksi. Tunnistat potentiaalisia asiakkuuksia ja heidän tarpeitaan sekä kestävän kehityksen mahdollisuuksia.

Moduuli 3: Tuotteesta markkinoille. Opit markkinoinnin ja myynnin käsitteitä sekä niiden merkityksen liiketoiminnassa. Tunnistat myyntiprosessin vaiheet ja brändin merkityksen.

Moduuli 4: Raha ratkaisee. Opit yritystoimintaan ja talouteen vaikuttavia tekijöitä sekä hallitset hinnoittelun ja kustannuslaskennan perusteet

Moduuli 5: Pidemmällä bisneksessä. Moduulissa tunnistat liiketoimintasuunnitelman pääpiirteet ja yrityksen perustamistoimet.

Katso opintojen esittelyvideo: https://shorturl.at/gCHS9

Opintojakson laajuus on 5 opintopistettä, mikä tarkoittaa n. 135 tunnin kokonaistyömäärää. Lopullinen kuormitus ja työmäärä riippuvat opiskelijan henkilökohtaisista tavoitteista sekä ominaisuuksista

Förkunskapskrav

Aiempia tietoja tai opintoja yrittäjyydestä ei vaadita. Opintojen suorittaminen ei edellytä opiskelijalta liikeideaa opintojen aloituksessa. Opintojakso soveltuu paikkakunnasta ja alasta riippumatta kaikille yrittäjyydestä, yrityksen toimintaedellytyksistä ja –ympäristöistä lisätietoa hakeville. Opinnot on suunniteltu erityisesti henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita Lapista liiketoimintaympäristönä.

Bedömningskriterier

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerinä toimii opintojen kaikkien viiden moduulin hyväksytty suoritus, joka osoitetaan moduulien suoritustodistuksilla. Saat suoritustodistuksen jokaisen yksittäisen moduulin hyväksytystä suorittamisesta. Opintojakson hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan lisäksi Yrittäjäsuunnitelman hyväksytty suoritus. Yrittäjäsuunnitelman hyväksytyssä suorituksessa kaikkiin Yrittäjäsuunnitelman tehtäviin on vastattu tehtävänannon mukaisesti.

 

Moduulien suoritustodistukset ja valmis Yrittäjäsuunnitelma palautetaan opintojakson Moodle-verkkoympäristöön Ohjeet Moodleen kirjautumiseen saat, kun sinut on hyväksytty opiskelijaksi opintojaksolle. Moodlea käytetään vain suoritustodistusten ja Yrittäjäsuunnitelman palauttamiseen sekä opintojakson ryhmäviestintään. Kun olet palauttanut opintojakson kaikki vaaditut suoritukset Moodleen, laita asiasta viesti Moodlessa opettajalle, niin hän arvioi suorituksesi viimeistään kahden viikon sisällä viestistä (loma-aikoina kuukauden sisällä).

Arbetsformer och schemaläggning

Voit suorittaa opinnot missä ja milloin tahansa verkossa opintojen toteutusaikana. Opintojen jokainen moduuli koostuu oppitunneista ja tehtävistä. Niille on annettu arvioitu suoritusaika, jotta voit suunnitella oman opiskeluaikataulusi. Kun sinut on hyväksytty opintojaksolle opiskelijaksi, rekisteröidy verkkokurssille: https://yrittajaksilappiin.fi/, kirjaudu sisään, valitse moduuli ja ilmoittaudu sille osallistujaksi. Kun olet rekisteröitynyt ja ilmoittautunut moduulin suorittajaksi, pääset käsiksi kaikkiin moduulin opetussisältöihin.

Verkkokurssin ”Aloita opinnot” -kohdasta klikkaamalla löydät kaikki viisi moduulia sekä Yrittäjäsuunnitelman, joka on työkirja, jota täydennät kaikkien moduulien suorittamisen yhteydessä. Moduuleja voit suorittaa haluamassasi järjestyksessä tai vain osittain. Suositeltavaa on opiskella kokonaisuus järjestyksessä moduulista yksi moduuliin viisi. Myös Yrittäjäsuunnitelman tehtävät on suunniteltu siten, että ymmärryksesi yritystoimintasi suunnittelusta kehittyy vaihe vaiheelta.

Moduulin avaamalla näet kaikki oppitunnit, jotka kuuluvat kyseisen moduulin suoritukseen. Oppituntien sisällöt puolestaan on jaettu yksittäisiin tehtäviin, jotka voivat olla esimerkiksi luettavia tekstejä, artikkeleita ja julkaisuja tai videoita, podcasteja, monivalintatehtäviä ja niin edelleen. Näet jokaisen tehtävän ohjeellisen suoritusajan kyseisen tehtävän yhteydestä. Tehtävän tehtyäsi merkitset sen aina suoritetuksi, ja tämän avulla voit myös seurata edistymistäsi opinnoissa. Oppituntien lopuksi on yleensä monivalintatentti, jonka hyväksytty suoritus vaatii 80 % oikeita vastauksia. Jos et pääse tentistä ensimmäisellä kerralla läpi, niin ei huolta! Yrityskertoja on rajaton määrä.

Jokaiseen moduuliin liittyy myös Yrittäjäsuunnitelma-tehtäviä. Niiden avulla konkretisoit oppimaasi ja sovellat sitä käytäntöön pohtimalla ja kehittämällä omaa yritysideaasi. Tallenna Yrittäjäsuunnitelma heti opintojen alussa omalle koneellesi ja täydennä sitä aina tehtävän niin vaatiessa.

Yhden moduulin suoritus on valmis, kun olet merkinnyt kaikki tehtävät suoritetuiksi ja suorittanut kaikki monivalintatentit hyväksytysti. Tämän jälkeen saat todistuksen 1 opintopisteen kokonaisuuden suorittamisesta. Siirry sen jälkeen opiskelemaan seuraavaa moduulia. Kaikkien moduulien todistukset jäävät talteen ja löydät ne verkkokurssille kirjauduttuasi kohdan ”Oma tili” tiedoista.

Opintojen suorittamisesta voit esittää kysymyksiä “Poro-Botille”, joka auttaa sinua mielellään.

Info

Opintojakso suoritetaan 100% itsenäisinä verkko-opintoina. Opiskelu tapahtuu Yrittäjäksi Lappiin verkkosivustolla: https://yrittajaksilappiin.fi/, joka on Lapin amk:n luoma avoin verkkokurssi (MOOC = Massive Open Online Course). Opintojen suorittamiseksi opiskelija tarvitsee tietokoneen ja toimivan verkkoyhteyden.

Yrittäjäksi Lappiin -opinnot koostuvat viidestä yksittäisestä itseopiskelumoduulista, joista muodostuu viiden opintopisteen kokonaisuus. Jokainen moduuli on laajuudeltaan yksi opintopistettä. Jokainen moduuli on suoritettavissa itsenäisenä kokonaisuutena, ja voit valita missä järjestyksessä haluat ne tehdä. Opintojen jokainen moduuli koostuu oppitunneista ja tehtävistä. Saat suoritustodistuksen jokaisen yksittäisen moduulin hyväksytystä suorittamisesta.

Opintojen aikana pääset tutustumaan elinkeinoelämän mahdollisuuksiin ja haasteisiin Lapissa toimivien yrittäjien konkreettisien case-esimerkkien avulla. Tutustut useisiin lappilaisiin yrittäjiin, kuten Kaamos Kahvipaahtimon sekä Flatlight Creative Housen perustajiin, jotka kertovat videoissa oman tiensä yrittäjiksi ja jakavat sinulle vinkkinsä yrittäjyydestä.

Opintojen ja tehtävien aikana täydennät valmiiksi oman Yrittäjäsuunnitelmasi. Yrittäjäsuunnitelma on työkirja (interaktiivinen pdf-dokumentti), jonka tehtäviä työstät Yrittäjäksi Lappiin -opintojen aikana. Yrittäjäsuunnitelma kokoaa henkilökohtaisen yrittäjänpolkusi ensiaskeleet yhteen dokumenttiin. Lataa Yrittäjäsuunnitelma-työkirja omalle koneellesi Yrittäjäksi Lappiin verkkosivulta: https://yrittajaksilappiin.fi/courses/yrittajasuunnitelma/ Jos moduulin tehtävä kuuluu Yrittäjäsuunnitelma-työkirjaan, tehtävänanto sisältää kuvauksen, mistä Yrittäjäsuunnitelman tehtävästä on kyse.

Anmälningsinformation

Maksuttomat Campusonline-opinnot on tarkoitettu vain​ ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille (AMK/YAMK), vaihto-opiskelijoille ja avoimen amk:n polkuopiskelijoille. Ilmoittautumisessa tulee käyttää oman kotikorkeakoulun sähköpostia, jota opiskelija käyttää HAKA-tunnistautumiseen. Tällä varmennetaan voimassa oleva opiskeluoikeus ja opiskelija kirjautuu opinnoille Lapin AMKin Moodleen HAKA-tunnistautumisen kautta. Ilmoittautumisesi hylätään, eikä opinto-oikeutta myönnetä, jos et ole oikeutettu maksuttomiin CampusOnline-opintoihin.

Jos ilmoittautumissivu ei avaudu, päivitä sivu. Ilmoittautumisestasi saat automaattisen vahvistusviestin ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Tarkistathan myös roskapostikansiosi. Ilmoittautumisen peruminen tapahtuu vahvistusviestissä olevan peruutuslinkin kautta.

Lapin AMKin tutkinto-opiskelijat ja Lapin AMKin avoimen polkuopiskelijat ilmoittautuvat Lapin AMKin tarjoamiin Campusonline-opintoihin oman Peppi- järjestelmän kautta.​

Lisätietoja: campusonline@lapinamk.fi