Hösten | Fullbokad
Kursnamn C++ -ohjelmointi
Kursdatum 28.09.2022 - 14.12.2022
Yrkeshögskolan Centria-ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Teknologi HUB
Lärare Centria-ammattikorkeakoulu / Averkon tutoropettaja
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 15.08.2022 - 09.09.2022

C++ -ohjelmointi

28.09.2022 - 14.12.2022

Beskrivning

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija hallitsee C++ -kielen perusteet sekä osaa toteuttaa konsolipohjaisia sovelluksia.

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa toteuttaa oliosuuntautuneesti suunniteltuja ohjelmistoja C++ -kielellä.

Opintojakson aikana opiskelija etenee itsenäisesti omaan tahtiinsa, tai opettajan toteuttaman viikkoaikataulun mukaan.

SISÄLTÖ

-Johdatus kääntäjään ja ohjelmistojen kehittämiseen C++:lla -Perustietotyypit, operaattorit, tietovirtojen hallinta, syötteiden käyttö ja tulostaminen, tietotyyppimuunnokset -Funktioiden esittely, määrittely, ylimäärittely sekä käyttäminen -Tietokokonaisuudet -Tekstityyppisten muuttujien käsittely, poikkeusten käsittely, nimiavaruudet -Oliopohjainen ohjelmointi ja sen käsitteet -Luokkien ja olioiden käsittely, luokkahierarkia ja perintä -Ylikuormitettujen operaattoreiden, itse määriteltyjen operaattoreiden, poikkeusten määrittely -STL: n perusteet.

Förkunskapskrav

Perustietämys ohjelmoinnista

Bedömningskriterier

Arviointiasteikko: 0-5

Projektissa käytetään luokkia / oliota sekä funktioita -> 1 Projektissa käytetään perintää -> 2

Projektissa on konsolin kautta käytettävä käyttöliittymä. -> 3 Projektisssa käytetään tallennusta (tietokanta tai tiedosto) -> 4

Projekti on laadukkaasti toteutettu ja selkeärakenteinen -> 5

Arbetsformer och schemaläggning

Opintojakso toteutuu 100 % verkko-opintoina.

Oppimateriaali löytyy opintojakson itslearning-työtilasta.

5 opintopistettä vastaa 135 tuntia opiskelijan työtä.

Opiskelu tapahtuu itslearning-oppimisympäristössä, joka on Centrian käyttämä digitaalinen oppimisympäristö. Opiskelija tarvitsee tietokoneen ja toimivan verkkoyhteyden.