Våren
Kursnamn Digitaalinen turvallisuus ja kyberuhat terveysalalla
Kursdatum 15.01.2024 - 31.07.2024
Yrkeshögskolan Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Hälsa och välmående HUB
Lärare Tiina Blek
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 20.11.2023 - 09.06.2024
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning

Digitaalinen turvallisuus ja kyberuhat terveysalalla

15.01.2024 - 31.07.2024

Beskrivning

Opintojakson suoritettuasi ymmärrät oman roolisi merkityksen osana sosiaali- ja terveysalan tieto- ja kyberturvallisuuden varmistamisessa.

TAVOITTEET:

 • Tiedät hoitotyön yleisimpiä kyberturvallisuusuhkia ja niiltä suojautumisen (ei teknisiä) keinoja
 • Osaat tunnistaa potilaan / asiakkaan hoitoon liittyvässä tietojärjestelmässä tai lääkintälaitteessa esiintyvän häiriötilanteen ja reagoida siihen
 • Osaat huomioida digitaalisen potilasturvallisuuden osana potilaan ohjausta

SISÄLTÖ:

 • Hoitotyön kyberturvallisuusuhat, niiden havaitseminen ja niihin reagointi
 • Etäseuranta- ja muihin lääkinnällisiin laitteisiin liittyvät uhat
 • Työntekijän rooli tieto- ja kyberturvallisuuden varmistamisessa
 • Tieto- ja kyberturvallisuuden huomioiminen potilasohjauksessa
 • Informaatiovaikuttaminen

Bedömningskriterier

Hyväksytty / Hylätty

Arbetsformer och schemaläggning

Opintojakso toteutuu täysin verkossa eikä opintojaksoon kuulu tenttiä.

Opetusmenetelmät:

 • Nauhoitetut luennot
 • Videomateriaali ja podcastit
 • Monivalintatestit ja kirjallinen tehtävä
 • Itsearvioinnin sisältävä reflektiotehtävä

Mer information

Opintojaksolle voi ilmoittautua nonstop-periaatteella. Opintojakson voit suorittaa joustavasti ajalla 15.1.-31.7.2024. Ilmoittautuminen päättyy 9.6.2024 (opintojakson aloitus viimeistään 30.6.24).