Sommaren
Kursnamn Englannin kielen valmentavat opinnot
Kursdatum 01.06.2024 - 31.07.2024
Yrkeshögskolan Humanistinen ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 3 SP

Bransch HUBBEN för alla, Språk och kommunikation HUB
Lärare Jennifer Bergman
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 15.03.2024 - 15.04.2024
Anmälning
Anmälningsinformation

Englannin kielen valmentavat opinnot

01.06.2024 - 31.07.2024

Beskrivning

Englannin kielen valmentavat opinnot -opintojakson (linkki Humakin verkkokauppaan) suoritettuaan opiskelija pystyy kommunikoimaan sekä suullisesti että kirjallisesti arkielämän tilanteissa englannin perusrakenteet halliten.

Opintojen aikana opiskelija vahvistaa englannin kielen kirjallista ja suullista taitoaan suoriutuakseen muista tutkintoon kuuluvista englannin opinnoista.

Opintojakson sisältöön kuuluu kielen perussanasto ja -rakenteet sekä kielitaidon soveltaminen vapaa-ajan ja työelämän tilanteisiin liittyvissä suullisissa ja kirjallisissa harjoituksissa (esim. sähköpostit, tervehtiminen ja itsensä esittely, puhelinkeskustelut, tarkennuksen pyytäminen).

Kohderyhmä

Opintojakso soveltuu erityisesti sosiaali- ja kulttuurialaa opiskeleville ja suositellaan suoritettavaksi toisen lukuvuoden aikana, ennen ammatillisia englannin kielen opintoja.

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • pystyy ymmärrettävästi kommunikoimaan sekä suullisesti että kirjallisesti arkielämän tilanteissa englannin perusrakenteet halliten
  • vahvistaa englannin kielen kirjallista ja suullista taitoaan suoriutuakseen muista tutkintoon kuuluvista opinnoista.

Bedömningskriterier

Hyväksytty – Hylätty

Arbetsformer och schemaläggning

Opintojakso suoritetaan verkossa itsenäisesti. Opiskelijan tulee perehtyä erilaisiin materiaaleihin ja tehdä tehtäviä niiden pohjalta. Kurssilla on runsaasti erilaisia suullisia ja kirjallisia tehtäviä. Tehtävät ovat kielioppi-, kielentuottamis- ja ymmärtämistehtäviä sekä sanastotehtäviä.

Osa tehtävistä tapahtuu verkossa keskustelualueella. Tehtävät sisältävät myös vuorovaikutusta muiden opiskelijoiden kanssa. Kurssin lopuksi on lyhyt verkossa tehtävä koe.

Info

Opiskelijalla tulee olla käytössään asiaankuuluvat verkko-oppimisvälineet.

Anmälningsinformation

Humakin ohjeita CampusOnline -opiskelijoille löydät Opiskelijan oppaasta.

  • Lomakkeet ovat avoinna vain ilmoittautumisaikana – muista siis ilmoittautua ajoissa!
  • Täytä sähköpostiosoitteesi huolellisesti.
  • Kun olet lähettänyt lomakkeen, saat vahvistuksen ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. (Tarkista myös roskapostikansio ja ole tarvittaessa yhteydessä sähköpostitse: avoinamk@humak.fi.)
  • Jälki-ilmoittautumisia ei valitettavasti voida ottaa vastaan.

Huom.! Mikäli kotikorkeakoulusi on Centria, HAMK, TAMK, Turun AMK, VAMK or XAMK, käytä ristiinopiskelupalvelua (ripa). Lisätiedot ja tarkemmat ohjeet ilmoittautumiseen saat korkeakoulustasi. 

Ripasta löydät tietoa myös CampusOnline-sivulta.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.