Sommaren | Fullbokad
Kursnamn Hyvinvointia ravinnosta ja liikunnasta
Kursdatum 20.05.2024 - 31.07.2024
Yrkeshögskolan Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Turism och kosthåll HUB
Lärare Karoliina Väisänen, Jaana Kovanen
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 13.03.2024 - 12.05.2024
Kursförverkligande

Hyvinvointia ravinnosta ja liikunnasta

20.05.2024 - 31.07.2024

Beskrivning

Tavoitteet: Opiskelija hallitsee liikunnan ja ravitsemuksen vaikutukset hyvinvointiin ja terveyteen. Opiskelija tietää suomalaisten kansanterveyteen vaikuttavat oleellisimmat tekijät ja osaa soveltaa tietoaan käytännön työssä. Opiskelija osaa arvioida liikunnan ja ravitsemuksen välisiä yhteyksiä yksilötasolla. Opiskelija osaa analysoida kriittisesti ravitsemuksen ja liikunnan trendejä. Opiskelija osaa perusravintoainelaskennan ja osaa soveltaa laskentaa ravitsemussuosituksiin.

Sisältö: suomalaisten ravitsemus, ravinnonkäyttö, suomalaisten kansaterveyden haasteet, liikunta eri-ikäisillä, suomalaisten hyvinvointi, ravitsemuksen ja liikunnan trendit.

Förkunskapskrav

Bedömningskriterier

Hyväksytty/Hylätty.

Arbetsformer och schemaläggning

Verkkototeutus.