Våren
Kursnamn Ilmastonmuutos ja rakentaminen
Kursdatum 08.01.2024 - 31.05.2024
Yrkeshögskolan Karelia ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 1 SP

Bransch Teknologi HUB
Lärare Timo Pakarinen
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 17.01.2024 - 12.05.2024
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Ilmastonmuutos ja rakentaminen

08.01.2024 - 31.05.2024

Beskrivning

Osaamistavoitteet

Opiskelija tunnistaa

 • Ilmastomuutokseen liittyvät perusteet sekä niiden vaikutuksen rakentamiseen
 • Rakenteiden ja rakentamisen liiketoiminnan näkökulmista
 • Lisäksi opintojaksolla opiskelija tutustuu myös rakennusten hiilijalanjäljen laskentaany

Sisältö

Opintojakso koostuu seuraavista osista

 • Johdantoluentovideo sekä siihen liittyvä materiaali
 • Aiheeseen liittyvä oheismateriaali, johon opiskelija tutustuu omatoimisesti
 • Avoin keskustelualusta, jossa kukin opiskelija aloittaa yhden keskustelun ja kommentoi kahta muuta alustalla olevaa keskustelua
 • Lisäksi opiskelijan kuuluu tehdä lyhyt kirjallinen raportti Moodle alustan ohjeiden mukaisesti

Bedömningskriterier

Arviointiasteikko Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit Opintojakson arviointi on hyväksytty / Hylätty ja perustuu siihen, että annetut tehtävät on suoritettu niiden edellyttämässä laajuudessa.

Arbetsformer och schemaläggning

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

 • Opintojakso toteutetaan kokonaan virtuaaliopintoina ja se sisältämä materiaali koostuu opintoihin liittyvästä tukimateriaalista sekä sitä tukevasta lyhyestä videoluennosta.
 • Tämän lisäksi opiskelijan tulee osallistua opintojaksoon liittyvään blogi tyyppiseen keskusteluun ja tehdä pieni henkilökohtainen raportointitehtävä.
 • Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus: 27 h
 • Kaikki opintojaksoon liittyvä materiaali julkaistaan opintojakson Moodle-alustalla.

Anmälningsinformation

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.