Non-stop
Kursnamn Johdatus suomalaiseen sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntöön (1.6.-31.12.2022)
Kursdatum 01.06.2022 - 31.12.2022
Yrkeshögskolan Laurea-ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 1 SP

Bransch HUBBEN för alla
Lärare Reija Korhonen; Suvi Valsta
Email
För öppna YH studenter Nej
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 14.03.2022 - 30.11.2022
Kursförverkligande
Anmälning
Anmälningsinformation

Johdatus suomalaiseen sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntöön (1.6.-31.12.2022)

01.06.2022 - 31.12.2022

Beskrivning

Opiskelija osaa

 • tunnistaa sosiaali – ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän taustalla olevan lainsäädännön
 • tunnistaa ammattiryhmän roolin asiakaslähtöisessä sosiaali- ja terveydenhuollossa

Opintokokonaisuudessa tutustutaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän, erilaisiin sähköisiin palveluympäristöihin ja välineisiin sekä perehdytään sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden eri rooleihin.

Tunnistat sosiaali – ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän taustalla olevan lainsäädännön.

 • Sosiaali – ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä
 • Sähköisten terveyspalvelujen hyödyllisyys
 • Erilaiset sähköiset palveluympäristöt ja työvälineet
 • Asiakaslähtöisen sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden roolit

Bedömningskriterier

Opintojakso arvioidaan hyväksytty/hylätty.

Opinnon suoritus sisältää videon katsomisen ja siihen liittyvän pohdintatehtävän sekä tutustumisen neljään keskeiseen sosiaali- ja terveydenhuollon lakiin ja niihin liittyviin monivalintatehtäviin.

Läpipääsyyn vaadittavat pisteet:

 • Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992: 8/10 pistettä
 • Terveydenhuoltolaki 2010/1326: 6/8 pistettä
 • Sosiaalihuoltolaki 1301/2014: 8/10 pistettä
 • Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812/2000: 13/18 pistettä

Arbetsformer och schemaläggning

 • Opinto toteutetaan verkossa Digicampus-ympäristössä.
 • Opintojakson voi suorittaa oman aikataulun mukaisesti aikavälillä 1.6.2022-31.12.2022.
 • Opintosuoritukset arvioidaan ja kirjataan noin yhden kuukauden välein. Kun suorituksesi on arvioitu, voit siirtää opintopisteet omaan korkeakouluusi Puro-palvelussa tai Oma opintopolku -palvelussa oman korkeakoulusi käytännön mukaan.

Mer information

 • Opintosuoritukset arvioidaan ja kirjataan noin yhden kuukauden välein.
 • Opintosuoritukset arviointi ja kirjaaminen Peppiin aikavälillä 11.6-8.8.2022: Osoitetulla ajanjaksolla (11.6-8.8.2022 välillä) suoritetut opinnot arvioidaan ja kirjataan suoritetuiksi lukuvuoden 2022 (kevät/kesä) opintoihin.

Anmälningsinformation

 • Saat ohjeet Digicampuksen kurssialueelle kirjautumiseen lähempänä opintojakson aloitusta.
 • Huomaathan, että tarjonnassa on myös saman opintojakson toteutus TO00BQ73-3004, jos haluat aloittaa opintojakson suorituksen aikaisemmin. Ilmoittautuminen toteutukselle TO00BQ73-3004 päättyy 31.5.