Sommaren | Fullbokad
Kursnamn Lapsilähtöinen lastensuojelu
Kursdatum 21.05.2024 - 31.07.2024
Yrkeshögskolan Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Hälsa och välmående HUB
Lärare Riikka Rantanen
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 18.03.2024 - 05.05.2024
Kursförverkligande

Lapsilähtöinen lastensuojelu

21.05.2024 - 31.07.2024

Beskrivning

Tavoitteet:

Opintojakson suoritettuasi ymmärrät lastensuojelun tavoitteita, arvoja, periaatteita ja työskentelytapoja. Osaat jäsentää lastensuojelun prosessia lainsäädännön näkökulmasta ja hahmotat lastensuojeluun liittyvän palvelujärjestelmän sekä kirjaamisen. Tämän lisäksi osaat ajatella lapsilähtöisesti ja ammattieettisesti.

Sisältö:

Opintojakson sisältöinä ovat ennaltaehkäisevä lastensuojelu, lastensuojelun prosessi, kirjaaminen ja lainsäädäntö. Tämän lisäksi sisältöinä ovat lastensuojelun palvelut ja tukimuodot. Tarkastelun kohteena ovat lastensuojelun arvot, eettisyys ja lapsilähtöisyys.

Förkunskapskrav

Olet perehtynyt suomalaiseen sosiaalihuollon palvelujärjestelmään ja perheitä tukeviin palveluihin. Hahmotat yhteiskunnallisten tekijöiden yhteyden ihmisen arkeen.

Bedömningskriterier

0-5

Arbetsformer och schemaläggning

Webinaarit, itsenäinen työskentely ja oppimistehtävä. Arviointi perustuu opintojakson oppimistehtävän arviointiin.

Info

Opintojakso sisältää aikataulutettuja webinaareja. Opintojakson koodi on SOSS2017-3013. Katso koodilla opintojakson webinaarien aikataulu osoitteesta lukkarit.peppi.jamk.fi.

Mer information

Kirjallisuus:

  • Lastensuojelulaki 2007/417
  • Sosiaalihuoltolaki 1301/2014
  • Bardy, Marjatta (toim.) (2013). Lastensuojelun ytimissä. Helsinki, THL.
  • Enroos, Rosi; Heino, Tarja; Pösö, Tarja (2016) Huostaanotto – Lastensuojelun vaativin tehtävä
  • Räty, Tapio (2015). Lastensuojelulaki – Käytäntö ja soveltaminen, 3. uudistettu painos.
  • Lastensuojelun käsikirja / THL (verkkomateriaali)
  • Araneva, Mirjam (2016). Lapsen suojelu, toteuttaminen ja päätöksenteko. Käsikirja lapsen asioista päättävälle. Talentum Pro.