Hösten
Kursnamn Lasten ja nuorten hoitotyön syventävät opinnot
Kursdatum 24.10.2022 - 16.12.2022
Yrkeshögskolan Hämeen ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Hälsa och välmående HUB
Lärare Tiina Hartikainen
Email
För öppna YH studenter Nej
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 15.08.2022 - 30.09.2022
Kursförverkligande
Anmälning
Anmälningsinformation

Lasten ja nuorten hoitotyön syventävät opinnot

24.10.2022 - 16.12.2022

Beskrivning

Tämän opintojakson suoritettuaan opiskelija:

 • Työskentelee lasten ja nuorten hoitotyön asiantuntijana moniammatillisessa työryhmässä ja toteuttaa eettisesti korkeatasoista lasten ja nuorten hoitotyötä
 • Käyttää näyttöön perustuvaa kansallista ja kansainvälistä materiaalia lasten ja nuorten hoitotyössä ja toteuttaa näyttöön perustuva hoitotyötä
 • Kykenee asiakaslähtöiseen päätöksentekoon ja sujuviin palveluprosesseihin eri toimijoiden kanssa
 • Työskentelee lapsiasiakkaan/-potilaan ja henkilöstön sisäistä ja ulkoista turvallisuutta edistäen
 • Kykenee työskentelemään lasten ja nuorten hoitotyössä asiantuntijan roolissa ja vastaamaan työskentelynsä seurauksista.
 • Käyttää monipuolisesti terveydenhuollon informaatioteknologiaa, sähköisiä tietokantoja ja raportointityökaluja.

Toteutus sisältää

 • lapsipotilaan hoidon arviointi
 • vastasyntyneen ja keskosen hoitotyö
 • sydänsairaan lapsen hoitotyö
 • syöpäsairaan lapsen hoitotyö
 • lapsipotilaan tehohoito
 • lapsen saattohoito ja kuolema

Förkunskapskrav

Kokonaisuus on lasten ja nuorten hoitotyön syventäviä sekä tarkoitettu AMK sairaanhoitajaopiskelijoille, jotka ovat suorittaneet lasten ja nuorten hoitotyön perusopinnot ja -harjoittelun.

Esitietovaatimukset: Lasten ja nuorten hoitotyön opintojen perustiedot hyväksytysti suoritettuna.

Bedömningskriterier

Opintojaksolla käytössä kertyvä arviointi sekä

 • itsearviointi
 • vertaisarviointi
 • opettajan arviointi

Arbetsformer och schemaläggning

Verkossa ajalla 24.10.2022 – 16.12,.2022. Aloitus maanantaina 24.10 klo 14-16. ZOOMilla. Aloituksessa pakollinen läsnäolo. ZOOM -linkki löytyy Moodle alustalta.

 

Tentit ja tehtävät ovat integroitu verkkototeutukseen. Toteutuksella kertyvä arviointi. Lasten ja nuorten hoitotyön syventävät lääkelaskut tulee suorittaa omassa ammattikorkeakoulussa. Ne eivät sisälly tähän toteutukseen.

Info

Osallistumisen edellytyksenä on tietokone, mahdollisuus videointiin ja pääsy internet ympäristöön sekä alan tietokantoihin.

Mer information

 • Kysy lisätietoja ilmoittautumisesta, hyväksymisestä opintojaksolle, käyttäjätunnuksista ja arvosanoista opiskelijapalvelut@hamk.fi
 • Opettaja vastaa vain opintojakson sisältöä koskeviin kysymyksiin.

Anmälningsinformation

 • Tutustu toteutussuunnitelmaan ennen ilmoittautumista.
 • Kirjoita lomakkeelle henkilötunnuksesi oikeassa muodossa! Puutteellisesti ilmoitettu hetu voi estää pääsysi opintojaksolle. Et myöskään voi siirtää suoritusmerkintää kotikorkeakouluun ilman hetua.
 • Laita itsellesi muistiin mille opintojaksoille olet ilmoittautunut.
 • Ilmoittautuminen on sitova. Jos joudut perumaan ilmoittautumisen, lähetä sähköpostia opiskelijapalvelut@hamk.fi, niin vapautat paikan toiselle opiskelijalle.
 • Huomaa, että saat hyväksymistiedon sähköpostitse vasta opintojakson ilmoittautumisajan päätyttyä.
 • Kun sinut on hyväksytty opintojaksolle ja sinulle on luotu tunnus HAMKin tietojärjestelmiin, saat tiedon sähköpostilla. Sähköposti menee joskus roskapostiin, joten tarkista myös roskapostisi.
 • Edellytämme HAMK-tunnusten rekisteröintiä ja käyttöä opintojaksolla, koska vain tällöin voimme taata kaikkien e-aineistojen saatavuuden opinnon aikana.  Opintojaksopalautteen antamiseen toteutuksen päätyttyä tarvitaan myös HAMKin käyttäjätunnus.