Sommaren
Kursnamn Mänskliga rättigheter och mångfald
Kursdatum 01.06.2024 - 31.07.2024
Yrkeshögskolan Humanistinen ammattikorkeakoulu
Kursens språk Svenska
Studiepoäng 5 SP

Bransch HUBBEN för alla, Humanistisk och pedagogisk HUB
Lärare Janina Sjöstrand
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 15.03.2024 - 15.04.2024
Anmälning
Anmälningsinformation

Mänskliga rättigheter och mångfald

01.06.2024 - 31.07.2024

Beskrivning

Vill du lära dig mera om mänskliga rättigheter, människorättsfostran och likabehandling? Vill du få verktyg för att jobba på ett mer kultursensitivt och genusmedvetet sätt? Tycker du om att reflektera över normer, värderingar och yrkesetik? Då är detta en kurs för dig!

På den här kursen lär du dig att beakta mångfald på individ- och samhällsnivå och får färdigheter i att bemöta mångfald på ett sensitivt och resursstarkt sätt. Kursen stärker ditt professionellt tänkande och agerande utifrån den respektfulla och demokratiska värdegrund som mänskliga rättigheter bygger på.

Lärandemål

Studerande

  • är medveten om betydelsen av respekt för mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar som grund för professionellt tänkande och handlande
  • har en inblick i faktorer som definierar den Samme och den Andre
  • kan professionellt bedöma, och är medveten om, sitt förhållningssätt till mångfald
  • bekantar sig med ett kultursensitivt och könsmedvetet arbetssätt
  • kan beakta olika individers och gruppers särdrag i planeringen och förverkligandet av sin egen verksamhet och egna aktiviteter
  • kan agera på ett sätt som främjar fysisk, psykisk, social och kommunikativ tillgänglighet samt inkludering.

Bedömningskriterier

Godkänd/Underkänd. Närmare bedömningskriterier finns på inlärningsplattformen.

Arbetsformer och schemaläggning

Kursen består av självständiga virtuella studier och inlämningsuppgifter. Studerande har möjlighet att studera i egen takt, förutsatt att hen följer uppgifternas deadline för inlämning.

Mer information

“Mycket bra kurs! Jag brukar inte tycka om att avlägga kurser på distans eller online men denna var mycket lärorik och bra upplagd! Bra uppgifter som var väl utformade och bra material. Jag lärde mig mycket saker. Mänskliga rättigheter är även något som jag har mycket nytta av att vara kunnig i som socionom, och är därför väldigt glad att den var så lärorik! Tack!”

“Tack, kursen var mycket bra och intressant. Innehållet var aktuellt och användbart. Jag tar med mig massor.”

“Tack för en intressant och bra kurs! Jag tycker att kursen hade aktuellt och bra med material. Jag har lärt mig nya begrepp och har även under kursens gång hela tiden reflekterat på min egan attityder/fördomar eller tankar. Jag tycker att man borde ha mera om människorättsfostran i skolor och andra utbildningar. Ibland känns det som att de mänskliga rättigheterna tas för givet och man tror att alla har en lika uppfattning om dem, men är det så?”

“Väldigt intressant och lärorik kurs. Passligt stor arbetsbörda. Jag blev lite besviken eftersom majoriteten av deltagarna i kursen är kvinnor. Män borde också förstå att frågor som dessa är extremt viktiga.”

Anmälningsinformation

NB! If you are a student at Centria, HAMK, TAMK, Turku UAS, VAMK or XAMK student please enrol via Peppi/Pakki RIPA, a cross-institutional study service for higher education institutions, enables higher education students to complete studies at another higher education institution without enrolment through a separate portal. Each student sees the course selection intended for them and can register in the student administration system of their home institution (Peppi/Pakki).”Read more here.

See instructions for CampusOnline students in Humak’s Student’s Guide.

  • The enrolment forms are valid only during the registration period.
  • After you have filled out the form, you will get a confirmation email to the email address you provided. Please make sure that the email address is correct.
  • If you do not receive a message, check your email’s junk mail folder. If you did not receive the email, contact avoinamk@humak.fi.
  • Please enrol on time, since no new registrations are processed after the enrolment period ends.